Projekty

OP JAK

Erasmus+ 

Šablony III (OP VVV) (2019-2023)

 • speciální pedagog
 • tandemová výuka
 • doučování
 • projektový den

Obědy do škol (od 2019)

 • Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 3 do 15 let ze sociálně slabých rodin.

Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1 (2022)

 • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (2022)

 • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

3D tisk Průša „Průša do škol“ (2020-2022)

 • cílem projektu bylo zpracovat a ověřit výukovou aktivitu 3D tisku
 • díky projektu škola získala darem 3D tiskárnu

PROSTOR+ „Prostor pro inkluzi (2021-2022)

 • ve spolupráci s PROSTOR+ realizovano doučování žáků

Tělák nás baví (od roku 2021)

 • ve spolupráci se společností Kostka jsme nakoupili koloběžky a zapojili se do projektu „Tělák nás baví“
 • v tělesné výchově, třídních nebo mimoškolních aktivitách poporujeme nebo nové formy zdravého pohybu

NEPZ (Geen Life Education) (do roku 2010)

 • enviromentální projek zaměřený na ochranu přírody, vzdělávací program, podpora formou zakoupení fotopasti

Ovoce do škol a Mléko do škol

 • v rámci podpory zdravé výživy zajišťujeme pravidelné dodávky ovoce a mléka našim žákům 1. stupně

Kolínská chytrá klíčenka (2017/2018)

PROJEKT EU OPVVV 
(2017-2019)

PROJEKT LINC

PROJEKT EU peníze školám

PROJEKT cMINDS

NAHORU
Skip to content