SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI 6. ZŠ

Informace o zpracování osobních údajů

Stanovy


Základním cílem činnosti SRPŠ je ve spolupráci s pedagogickým sborem školy podporovat aktivity dětí i učitelů, pomáháme financovat aktivity dětí, či některé drobné školní projekty., včetně ekonomické osvěty, zdravotní osvěty a dalších právě aktuálních témat ve společnosti. Zřizovatelem spolku jsme my, rodiče.

Organizace SRPŠ
Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce (delegáta třídy). Tito zástupci tvoří dohromady Shromáždění delegátů. Jejich úkolem je zejména komunikace mezi rodiči, výborem SRPŠ a příp. vedením školy. Na členské schůzi však má každý člen SRPŠ stejné hlasovací právo. Zástupci mají však některé zvláštní pravomoci vyplývající ze stanov. Výkonným orgánem je výbor SRPŠ.Veškeré aktivity zajišťují aktivní členové ve svém volném čase a bez nároku na finanční ohodnocení.

Členský příspěvek
Členský roční příspěvek je doporučen ve výši 300,- Kč na žáka, resp. na rodinu (pokud je více sourozenců žákem školy, platí se jen jeden příspěvek). O nakládání s penězi spolku rozhoduje členská schůze.Z prostředků SRPŠ jsou poskytovány příspěvky na školní aktivity dětí (např. zdravotnický kurz, protidrogový vlak atd.), dále jsou poskytovány odměny žákům, kteří reprezentují školu, či příspěvky na školní akce, nebo drobné školní projekty (např. kolárna, vybavení hudební učebny atd.), to vše po konzultaci s učiteli a vedením školy, co a kdy financovat. Bližší informace jsou k dispozici ze zápisů z jednání.

Číslo transparentního účtu České spořitelny: 420183309/0800 do poznámky uvádějte prosím jméno a třídu/třídy Vašich dětí, v případě daru „DAR“

Děkujeme za Vaši podporu

Kontaktní údaje
Korespondenční adresa:
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ 6.ZŠ
Ovčárecká 374
28002 Kolín

E-mail: marcela.dlouha@6zskolin.cz
IČO: 024 68 336

NAHORU
Skip to content