Výuka cizích jazyků

1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.7. roč.8. roč.9. roč.
RVJ
Anglický jazyk
1 hod.1 hod.4 hod.4 hod.4 hod.4 hod.4+1 hod.4+1 hod.4+1 hod.
RVJ
volitelný jazyk
2 hod.2 hod.3 hod.3 hod.
RPD
Anglický jazyk
1 hod.1 hod.4 hod.4 hod.4 hod.3 hod.3 hod.3 hod.3 hod.
RPD
volitelný jazyk
2 hod.2 hod.2 hod.


Charakteristika

Konverzace v AJ (RVJ)
1 hodina týdně od 7. ročníku s rodilým mluvčím

Volitelný druhý cizí jazyk

  • Francouzský jazyk
  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk

Cíl výuky cizího jazyka: schopnost komunikace v cizím jazyce a porozumění

Hodiny jsou vedeny především komunikativní metodou, důraz je kladen na porozumění mluvenému i psanému slovu, slovní zásobu, gramatické a stylistické dovednosti a především na schopnost dorozumění se v praktické i studijní oblasti.

Vícedenní jazykové pobyty – intenzivní výuka AJ spojená s hrami, soutěžemi a sportem
1x ročně
dopoledne – výuka AJ
odpoledne – hry, soutěže, sport, procvičování AJ
horské prostředí – Krkonoše

Poznávací a jazykové pobyty v zahraničí
– Velká Británie, Francie, Španělsko a dále dle možností
– v rámci zájezdu pokaždé pobyt v rodinách – podporuje schopnost žáků reagovat a řešit každodenní praktické situace

Přehled pobytů:

Lake District (SV Anglie) – květen 2018
Alicante (Španělsko) – květen 2017
Hastings (J Anglie), Londýn s výukou – říjen 2015
Alicante (Španělsko) – 2015
Paříž, Londýn – 2014
Cornwall (JZ Anglie) – 2012
Brighton (J Anglie) – 2010
Eddinburgh (Skotsko) – 2008
Dublin (Irsko) – 2006
Antverpy (Belgie) – 2004

Jednodenní tematické zájezdy – Vídeň, Norimberk, Drážďany

Mezinárodní spolupráce – projekty

Současné projekty:

Erasmus+ KA2 – Let´s be friends and help our nature together (2018-1-CZ01-KA229-048051)                 

ZŠ Ovčárecká – koordinátor projektu                 

Partnerské školy: 1st Primary school of Rafina

(Řecko) Trapene Elementary School

(Lotyšsko) Otets Paisiy Primary School

(Bulharsko)Escola Les Aigues (Španělsko)

Projekty v minulosti:

LINC! Everyone matters – prevence předčasného ukončení studia
partnerské školy:
University of Thessaly (Řecko),
INSTITUTE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY Thessaly (Řecko),
ORT France (Francie)
1. základní škola ve Volosu (Řecko)
Center for Flexible learning (Švédsko)
www.linc-project.eu

c-Minds – rozvoj logického myšlení, matematické dovednosti, logické hry, programování,
– aktivity jsou nadále k dispozici studentům a veřejnosti na cminds.org
A drop of water travelling around Europe ( Francie,Irsko,Kypr,Řecko) – projekt Comenius

Jazykové projekty EU
Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374
– rodilý mluvčí
– jazykové pobyty
– koedukovaná výuka

Výzva č. 56 –OPVK – Čtením a cestováním poznáváme Evropu

–          vzdělávací pobyt 45 žáků v Hastings (Anglie)

Mimoškolní aktivity
– široká nabídka kroužků – dle zájmu žáků
– letní jazykové tábory – kombinace výuky jazyka, sportu a her
– „Letní škola“ – dle zájmu žáků

Materiály a pomůcky

Anglický jazyk

Kid´s Box Starter 1, 2, 3
Kid´s Box 1
Your Space 1, 2, 3
Hot Spot 1, 2, 3
i- Tooly – využití interaktivních tabulí, CD, DVD, internet – materiály British council
Cambridge for Schools 1, 2, 3
časopisy Gate, Bridge (9. ročník)

Německý jazyk
Planet (jazykové třídy)
Deutsch Mit Max (nejazykové třídy)
Deutsch.com ( jazykové třídy)

Francouzský jazyk
Le francais entre nous
Vite!

Ruský jazyk
Klassnyje druzja

NAHORU
Skip to content