Charakteristika studia

NA ČEM STAVÍME, O ČEM NAŠE ŠKOLA JE

naše

Systémovost, jednotné postupy (přehlednost), společný rámec komunikace, organizace, centralizace, týmové řešení problémů, spolupráce pedagogů.

Š

Získané znalosti, dovednosti a případné rezervy žáků sledujeme nejen průběžným ověřováním znalostí a dovedností, ale i prostřednictvím domácích úkolů.

E

Každý jedinec má své individuální potřeby. Nemůžeme se všichni vzdělávat stejným způsobem, stejnými prostředky a nástroji. Proto využíváme dělení do vícerychlostních skupin na základě individuálních potřeb žáků s cílem individuálního posunu.

S

Klademe důraz na získávání, formování, nácvik a ověřování praktických dovedností se zaměřením na reálný život.  

T

Vzdělávací proces dítěte je komplexní činnost na plný úvazek, který zahrnuje partnerské zapojení žáků, učitelů i rodičů, a to vždy a všude. Slušné chování, respekt a porozumění je samozřejmostí všech – učitelů, žáků i rodičů.

ero

Klademe důraz na tvrdé dovednosti a znalosti (výkon, práce, známky, úkoly, samostatnost, důslednost atd.) i měkké dovednosti a znalosti (komunikativnost, řešení konfliktů a vyjednávání, předvídavost, asertivní jednání, empatie, samostatnost, tvořivost, strategické myšlení, sebereflexe).
NAHORU
Skip to content