Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
Ovčárecká 374
280 02, Kolín V

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Martina Wild
Tel.: 602 534 895
e-mail: martina.wild@equica.cz
V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obraťte na kancelář školy nebo pověřence pro ochranu osobních údajů písemnou formou, a to následujícím způsobem:

  • osobním předáním písemné žádosti
  • elektronickou poštou na adresu

kancelar@6zskolin.cz
nebo
martina.wild@equica.cz

  • datovou schránkou: xeafd4b

Informační memorandum (obecné)_ke stažení zde

 

Informační memorandum (testování_mimořádné opatření COVID–19)

Na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je prováděno plošné preventivní testování všech žáků v prezenční výuce. Z tohoto důvodu bude Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 testování zajišťovat a výsledky evidovat.

V rámci evidence budeme zpracovávat pouze osobní údaje žáků nezbytné k naplnění mimořádného opatření. Všechny osobní údaje budou uloženy zabezpečeně a budou zpřístupněny pouze osobám pověřeným plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Údaje budou uchovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

Budeme zpracovávat konkrétně jméno a příjmení žáka, třídu, datum testu, výsledek testu a informaci, proč se daný žák nemusí testovat spolu s datem, do kdy tato výjimka platí.

V případě pozitivního konfirmačního PCR testu kteréhokoliv žáka předá škola krajské hygienické stanici seznam všech žáků, kteří přišli s nakaženým do kontaktu v předešlých 2 dnech, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a datum kontaktu s pozitivním.

Informace o pozitivním testu je sdělována pouze zákonnému zástupci daného žáka, nikoliv ostatním rodičům. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování.

NAHORU
Skip to content