AKTUALITY ZE ŠKOLY
15.11. 2019 11:33
Volná pracovní místa

 volné pracovní místo

hledáme

HUDEBNÍKA - vyučující hudební výchovy
částečný úvazek
 
  a

učitele / učitelku 1. stupně
celý úvazek

  

13.11. 2019 13:29
Nabídka PROFI testování

 

4.11. 2019 14:8
Stávka 6. 11. 2019

 
Vyhlášení stávky

Vážení žáci, vážení rodiče,

dne 6. listopadu 2019 od 6:30 do 17:00 se zaměstnanci školy připojují k jednodenní celostátní stávce. Po dobu stávky bude škola, včetně školní družiny, školního klubu a školní jídelny uzavřena. Nebude zajištěn provoz.

Mgr. Lukáš Kačer
ředitel školy


 
Stanovisko stávkového výboru

Tímto krokem chceme upozornit na opakované problémy českého školství. Naším cílem není pouhá snaha o dosažení zvyšování platů ve školství, ale především snaha poukázat na podfinancování školství jako celku (platy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůcky, obnova a modernizace zařízení a vybavení atd.), nedostatek pedagogických pracovníků, přeplněnost rámcových vzdělávacích plánů, nedostatečnou podporu inkluzivního vzdělávání včetně sociální politiky státu v souvislosti se školstvím a další nesystémová řešení.

Předem děkujeme za pochopení a případnou podporu.

Stávkový výbor 6.ZŠ

31.10. 2019 7:40
Výměnný pobyt v Řecku

V týdnu od 13. 10. do 19. 10. 2019 se 6 žáků naší školy v rámci projektu Erasmus + zúčastnilo výměnného pobytu v Řecku. V Rafině se sešli zástupci České republiky, Španělska, Bulharska, Lotyšska a Řecka. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách. V pondělí se všichni sešli ve škole. Po přivítání následovala prohlídka školy a poté procházka městem. Navštívili jsme přístav, kapli sv. Nikolase a magickou zahradu, kde jsme si mohli pohladit terapeutické koníky. V úterý byl na programu výlet trajektem na ostrov Andros. První zastávkou na ostrově bylo muzeum, kde jsme viděli, jak se vyrábí olivový olej. Druhou zastávkou bylo ostrovní městečko Chora. Po prohlídce městečka jsme se vydali trajektem zpět do Rafiny. Ve středu nás čekal výlet na Peloponéský poloostrov. Brzy ráno jsme vyrazili na dlouhou cestu do městečka Kalavryta. Po prohlídce železničního muzea jsme zubačkou vyrazili do horské části Kalavryty. Následovala procházka městem a poté jsme pokračovali autobusem do jeskyní a do kláštera, který byl vybudován ve skále. Unaveni dlouhým cestováním a zážitky jsme usedli zpět do autobusu a vyrazili na cestu zpátky. Čtvrtečního výletu jsme se nemohli dočkat. Na programu byl výlet do Atén. Po příjezdu naše kroky vedly na Akropolis. Když jsme se dostali až na vrchol, čekal nás úžasný pohled na Atény. Další zastávkou bylo muzeum archeologie. V Aténách jsme ochutnali tradiční řecké jídlo „souvlaki“. Po nakoupení suvenýrů nás čekala komentovaná prohlídka Plaky – středověké čtvrti Atén. V pátek všichni účastníci výměnného pobytu navštívili vyučovací hodiny ve škole. Někdo se učil hudební výchovu, někdo měl zeměpis. Kolem desáté hodiny jsme vyrazili na pláž. A protože v Řecku byl Den čištění pláží, zapojili jsme se i my. Dostali jsme rukavice a igelitové pytle a uklízeli jsme pláž. Po úklidu jsme se mohli vykoupat v moři. A pak už mohla začít party na pláži. Rodiče řeckých žáků připravili pro všechny pohoštění. Po návratu z pláže jsme se již museli s ostatními účastníky výměnného pobytu rozloučit. Někteří odjížděli již v noci. Naše letadlo odlétalo v brzkých sobotních hodinách. Další výměnný pobyt nás čeká v květnu 2020 tentokrát ve Španělsku. 


15.10. 2019 20:14
PŘESPOLNÍ BĚH – BORKY KOLÍN

V úterý 8. 10. 2019 proběhlo okresní kolo v přespolním běhu družstev na atletickém stadionu v Borkách. Do soutěže naše škola přihlásila 6 družstev z žáků 4. – 9. ročníků. Medailových úspěchů dosáhlo družstvo chlapců ze 4. a 5. tříd, které se umístilo na 3. místě, a družstvo dívek z 8. a 9. tříd, které vybojovalo 2. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístil Mikuláš Klvaň, který získal 2. místo v kategorii 4. a 5. tříd, a Michaela Pithartová, která se umístila na 3. místě v kategorii 8. a 9. tříd.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich maximální úsilí dosáhnout co nejlepšího výsledku a za reprezentaci školy. 
 

15.10. 2019 20:14
PŘESPOLNÍ BĚH – BORKY KOLÍN

8.10. 2019 7:47
Den, kdy se mlčelo

3.10. 2019 19:23
Drakiáda

2.10. 2019 21:43
Oslavili jsme výročí 120 let

30.9. 2019 18:41
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2019

30.9. 2019 18:17
Amberk 2019

30.9. 2019 18:0
Stříbrní chlapci v atletickém čtyřboji

23.9. 2019 19:33
Sběr papíru a víček 21. 10. 2019

18.9. 2019 18:1
Plánované výjezdy 2019/20

18.9. 2019 10:20
Preventivní vlak

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019