AKTUALITY ZE ŠKOLY
11.10. 2019 8:29
Hledáme asistenta/asistentku pedagoga - od 1. 11. 2019

  
Hledáme
asistenta/asistentku pedagoga

úvazek 1,0
od 1. 11. 2019
 
 

8.10. 2019 7:47
Den, kdy se mlčelo

Dne 1. 10. 2019 žáci osmých ročníků zažili netradiční výuku dějepisu. Společnost Post Bellum jim přiblížila události roku 1948 v rámci workshopu Den, kdy se mlčelo. Všichni žáci se na chvíli stali obyvateli jedné vesnice. Zažili si, jak vypadal každodenní život na vesnici, prožili únorové události roku 1948, vyzkoušeli si volby a založili JZD. Zajímavým způsobem si připomněli důležité události z naší historie.


3.10. 2019 19:23
Drakiáda

Minulý týden ve čtvrtek žáci 4. C uskutečnili Drakiádu. Za slunečného počasí se vydali na kopec Vinice, kde pouštěli draky. Draci létali vysoko, i když se zprvu zdálo, že bude bezvětří. Na závěr si pak všichni opekli špekáčky, které jim moc chutnaly. Drakiáda se vydařila.

2.10. 2019 21:43
Oslavili jsme výročí 120 let

 


 
  120 let je věk úctyhodný, i když se jedná o školní budovu, budovu naší 6. ZŠ. Takové výročí si zaslouží i odpovídající oslavu, a tak jsme nic nenechali náhodě a začali jsme s přípravami již v březnu. Nejprve jsme oslovili naše bývalé kolegy a bývalé žáky a požádali je o fotografie z doby strávené na naší škole. Byli jsme mile překvapeni, jak velké množství se jich sešlo. Někteří z vyučujících také navštívili kolínský archiv a prostudovali v dostupných kronikách celou historii školy. Skupiny žáků připravovaly plakáty věnované významným mezníkům v historii školy, jiné děti se zaměřily na výtvarné práce, kterými pak v září zkrášlily školní dvůr. Vybraní žáci nacvičovali pěvecké, dramatické a taneční vystoupení. Podařilo se také sehnat školní lavice, které dnešní děti znají pouze z filmů pro pamětníky, a velké množství učebnic a předmětů typických pro školu minulého století. Do prázdnin bylo téměř vše připraveno.
 Je čtvrtek 26. září, 14.30. Otevírá se brána školního dvora. Zvědaví návštěvníci vcházejí. Vítají je učitelé v dobových kostýmech. Nechybí ani dlouhé sukně, rozevláté šaty, klobouky a pánové v oblecích. Stánek s občerstvením, kde paní kuchařky nabízejí vlastnoručně upečené řepánky a škvarkové placky. A ta vůně! Na pódiu se připravuje pěvecký sbor a malí herci, pod pódiem taneční skupina. Přichází pan ředitel, také v dobovém kostýmu. Všechny srdečně vítá a přeje příjemnou zábavu. Program začíná. Všichni diváci (a není jich málo, plný školní dvůr) se dobře baví, naslouchají písním, smějí se vtipným situacím, které se před nimi odehrávají. Zpěváky, herce i tanečníky odměňují dlouhým bouřlivým potleskem. Kdo má zájem, může si v doprovodu průvodců (učitelů) prohlédnout TechCentrum a budovu školy. V té na ně kromě vyzdobených učeben čeká i několik tematických výstavek. Ukázky ze školních kronik a připomenutí významných událostí v historii školy, ukázka třídy a školních pomůcek z dob dávno minulých a výstava fotografií. Fotografie, ty nejstarší ještě černobílé. Vzpomínky. Spousta vzpomínek. Na spolužáky, na učitele, na zážitky, ale také na to, jakou proměnou za 120 let prošla sama budova školy. Kde je stará jídelna? Kam zmizel bazén? Někteří bývalí žáci si přišli jen tak posedět do „své“ třídy, do „své“ lavice. Čtvrteční program uzavírají malí umělci se svým druhým vystoupením. Následuje dlouhý potlesk a pak závěrečné slovo pana ředitele. 

Další zájemci mohli navštívit školu ještě v pátek a v sobotu. Celé tři dny se velmi vydařily a všichni na ně budou ještě dlouho vzpomínat.

 
 


 

30.9. 2019 18:41
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2019

30. 9. 2019 se naše škola opět rozezvučela všemi možnými jazyky. Tématem letošního projektového dne byla povolání a zaměstnání v různých evropských zemích. Žáci všech ročníků vytvořili prezentace, plakáty, výstavky. Dokonce i něco dobrého na zub se našlo – některé třídy doplnily svou prezentaci i tradičními jídly či zákusky té které země. Bylo možno zhlédnout tradiční (i méně tradiční) tance. Takže škola dnes i tancovala, voněla a chutnala. Prvňáčci se tradičně věnovali České republice, druháčci Slovensku. V ostatních třídách bylo zastoupeno Řecko, Dánsko, Španělsko, Německo, Portugalsko, Lotyšsko, Itálie a další země. 

30.9. 2019 18:41
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2019

30.9. 2019 18:17
Amberk 2019

30.9. 2019 18:0
Stříbrní chlapci v atletickém čtyřboji

23.9. 2019 19:33
Sběr papíru a víček 21. 10. 2019

18.9. 2019 18:1
Plánované výjezdy 2019/20

18.9. 2019 10:20
Preventivní vlak

17.9. 2019 15:23
Atletický den 2019

17.9. 2019 15:6
Turistický kroužek

Po krátké pauze opět vyrážíme. Tentokrát Vrchlice.

3.9. 2019 17:56
Klub mladého diváka 2019/2020

3.9. 2019 13:28
První školní den

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019