Přijímání žáků

1. ročník

Zápis duben 2021

     připravujeme

2.–9. ročník

Rozšířená výuka cizích jazyků (RVJ)

     připravujeme

Rozšířená výuka praktických dovedností (RPD)

     připravujeme

NAHORU