Dne 16. 5. 2024 proběhl v družině SPORTOVNÍ DEN. Děti ze všech oddělení na jednotlivých stanovištích plnily úkoly. Na závěr je čekala sladká odměna.
V květnu proběhl pro žáky a žákyně 9. ročníků projekt zaměřený na finanční gramotnost, který propojil teorii s praxí. Žáci se naučili identifikovat rizika zadlužení, jejich důsledky a jak jim předcházet. V praktické části si vytvořili svůj vlastní rozpočet a spojovali různé finanční pojmy. Přednáška byla založená na zkušenostech z praxe a konkrétních příkladech. Projekt
Žáci čvrté a páté třídy si zopakovali a prohloubili znalosti z naší historie formou hry na Vyšehradě. Do Prahy dorazili vlakem, metrem se přesunuli na Folimanku, v parku posvačili a prozkoumali zdejší atrakce. Potom z údolí vyběhli nahoru do parku na Vyšehradě. Během vycházky žáci navštívili Staré purkrabství, Knížecí a královskou akropoli, baziliku sv. Petra
S turistou jsme se tentokrát prošli podél řeky Vrchlice. Prozkoumali jsme zbytky mlýnů, štolu, sklípek i okolní skály. Dvakrát jsme přebrodili řeku. K obědu byly tentokrát opečené buřtíky. V podvečer jsme se pak vláčkem vrátili unaveni a plni zážitků zpět k rodičům.
V pondělí 6. května jsme se s žáky a žákyněmi z 8. ročníků vydali do ZOO Dvůr Králové. Zkušený průvodce nás provedl po nejoblíbenějších druzích zvířat chovaných v Safari Parku (sloni, žirafy, nosorožci, hroši, antilopy a lidoopi). Interaktivní formou nás seznámil s jejich chováním i stupněm ohrožení ve volné přírodě. Na závěr jsme se svezli
V úterý 7. 5. děti z 1. oddělení školní družiny navštívily Národní muzeum v Praze. V prostorách historické budovy pro ně byla připravena komentovaná prohlídka, která je provedla úchvatným světem zvířat. Na 1500 exponátů je zavedlo pod mořskou hladinu, do tropického pralesa, na africkou savanu, ale i za zvířaty z naší přírody. Jejich hlavní pozornost
Zdravíme ze školy v přírodě v Dolním Dvoře. Počasí nám přeje. Dnes krásný výlet k vodopádu. 2. A, 2. B a 3. A
V pondělí 6. 5. proběhla výuka pro žáky a žákyně třídy 5. A na dětském dopravním hřišti. Nejprve si všichni zopakovali pravidla silničního provozu, poté si osvojená pravidla vyzkoušeli jízdou na kolech. Někteří byli šikovní a získali Průkaz mladého cyklisty.
I v tomto školním roce se naše družstvo zúčastnilo fotbalového klání v kategorii 4. a 5. ročníku. Hráči si vedli velmi dobře. Na medaili nedosáhli, ale dopoledne s míčem na kopačce si řádně užili.
NAHORU
Skip to content