Logo Šestka
TECHNIKA jako součást všeobecného základního vzdělávání – POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČR. Tento školní rok jsme se zapojili do technického projektu, ve kterém ověřujeme dovednosti našich dětí. V rámci projektu jsme vyrobili v Techcentru řadu výrobků navržených PF Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na reakce dětí a jejich tvůrčí práci. 
Logo Šestka
1. stupeň: rotační výuka dle následujícího rozvržení tříd 2. stupeň: distanční výuka; organizace pokračuje dále v nastaveném režimu Podrobné informace k organizaci výuky, provozu a testování žáků byly zaslány zákonným zástupcům na Bakaláře.
Logo Šestka
Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat osobně ve školní jídelně.Žáci v distanční výuce nebo děti, které jsou první den výuky nemocné, mají možnost oběd odebrat pouze do jídlonosičů. Vyzvedávání stravy do jídlonosičů je možné POUZE v čase od 14:00 do 14:15 hodin.​ Každý strávník je povinen se přihlásit ke stravování. Obědy nebudou automaticky přihlášeny.
V rámci distanční výuky výtvarné výchovy žáci třídy 4. B napodobili slavná umělecká díla. Všechny práce jsou velmi zdařilé a je vidět, že tvoření bavilo nejen děti, ale i jejich nejbližší.
Žáci třídy 4. B se rozloučili se zimou. Na obrázcích ztvárnili, jak Jaro střídá Zimu.
První pomoc
 Ve čtvrtek 25.2. se žáci z 1.A věnovali 1. pomoci. Ve skupinách si vyzkoušeli ošetření tržné rány na předloktí a ošetření vymknutého kotníku. 
Žáci 5. A prezentovali knihy, které čtou. Pokusili se zachytit její děj a náladu pomocí digitální fotografie.
NAHORU Skip to content