Šestka
1. a 2. ročník prezenční výuka výuka dle stávajícího rozvrhu 3. až 9. ročník distanční výuka organizace pokračuje dále v nastaveném režimu Detailní informace k provozu školy od 4. ledna 2021 byly zaslány rodičům do Bakalářů.
Šestka
Na dny 21. a 22. prosince 2020 je vyhlášeno pro žáky volno, které dále navazuje na vánoční prázdniny. Školní družina a školní jídelna nebude v provozu.
Každý rok se u nás ve škole koná mikulášská nadílka a ani tento rok nebyl výjimkou, i když se na přípravách tentokrát nemohli podílet žáci 9. ročníků, ale jen pedagogové. Mikulášova družina postupně navštívila všechny třídy 1. stupně. Děti přednesly básničku, kterou si Mikuláš s andělem a čertem velmi pozorně vyslechli. Děti se rozloučily s
V pondělí byl se třídou 1. A zrealizován projekt Čtení nás baví. Prvňáčci plnili řadu úkolů zaměřených na čtenářskou dovednost, jejichž splnění je přivedlo k pokladu. Pokladem a zároveň odměnou pro všechny byl nový Slabikář s pracovním sešitem a malou sladkostí. Všem se skvěle dařilo. Posíláme velkou pochvalu.
Lyžařský kurz Termín: 20. – 27. 2. 2021 Místo: Harrachov Kurz je určen pro žáky 7. ročníku. Termín odevzdání závazné online přihlášky: 18. 12. 2020 Bližší informace Přihláška zde
Šestka
VÝUKA 1.–5. ročník: prezenční výuka 6.–8. ročník: „rotační“ prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), tzn. část tříd dochází jeden týden do školy na výuku, druhá část se vzdělává distančně, následující týden obráceně 9. ročník: prezenční výuka   ŠKOLNÍ JÍDELNA Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat osobně ve školní jídelně. Žáci v distanční výuce, nebo děti, které
Šestka
Každý strávník je povinen se přihlásit ke stravování. Obědy nebudou automaticky přihlášeny. Strávníci, kteří mají distanční výuku, si mohou vyzvednout oběd  pouze do jídlonosiče v době od 10.45 – 11.15 nebo v čase od 14.00 – 14.15 hodin.
NAHORU