Historie

22. 9. 1899

byla posvěcena nová škola na Zálabí v kostele sv. Víta

1906

přístavba bočního křídla školy

11. 3. 1921

rozhodnutí místní školní rady přistavět 2. patro

30. 5. 1921

zahájena stavba 2. patra

1. 9. 1921

zřízena měšťanská škola s počtem žáků 474

1923–1924

zavedení elektrického proudu

1. 7. 1940

oddělení chlapecké školy od školy dívčí

1. 9. 1940

budova školy poskytnuta pro vojenské účely

1. 9. 1941–1942

škola se stala shromaždištěm pro kolínské občany židovského původu před transporty

1944–1945

budova přeměněna na lazaret

prázdniny 1947

úprava budovy (fasáda poškozena dopadem bomby během války)

1953–1954

vybudování šaten a nářaďovny

1954

založen hudební, pěvecký a taneční soubor

1954–1955

výstavba bazénu

1960–1961

výstavba dílenského pavilónu

1962

zahájení činnosti Klubu mladého diváka

1968–1969

1. experimentální lehkoatletická třída

1986–1987

založen Klub vědecko-technické činnosti mládeže (1. počítačová učebna)

únor 1987

demolice budovy školní jídelny

září 1989

otevření nové školní jídelny (Čelakovského ulice)

1991–1992

ukončena činnost sportovních tříd

1992–1993

zařazení školy do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků

1996–1997

rekonstrukce tělocvičny, úprava šaten a školního hřiště

2004

otevření druhé počítačové pracovny

srpen 2004

připojení školy v Sendražicích

2007

od 1. 9. výuka podle školního vzdělávacího programu Škola pro Evropu (v 1. a 6. ročnících)

červen 2012

odhalení pamětní desky připomínající židovské transporty do Terezína

2014–2015

navázání spolupráce se školou v Alicante (Španělsko)

říjen 2015

otevření TechCentra, vybudování keramické dílny, navázání spolupráce s SPSŠ a JŠ Kolín a TPCA

2016

vybudování počítačové sítě ve všech třídách, včetně školy v Sendražicích

2017

rozšíření vybavení a činnosti TechCentra, přechod od papírové třídní knihy a žákovské knížky k elektronické formě (Bakaláři)

2018

vybudování venkovní učebny, kompletní rekonstrukce kotelen a řízení vytápění, vybudování vzduchotechniky ve všech třídách (rekuperační výměna vzduchu)

září 2019

oslavy k výročí 120 let

2019

projekt Přírodní zahrada (vyvýšené záhony, hmyzí domečky a ptačí krmítka)

březen–červen 2020

zprovoznění elekronického systému distanční výuky za mimořádného uzavření škol při výskytu COVID 19

1. 8. 2020

oddělení školy v Sendražicích (v Sendražicích vzniká nový samostatný subjekt)

Současnost
NAHORU
Skip to content