EU peníze školám

Byl zahájen 11. 4. 2011 a bude ukončen 10. 10. 2013.

Klíčové aktivity projektu


Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 

Šablona klíčové aktivityNáplň aktivity – indikátor
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
36 x HOD[1] – ČJ 1,2. ročník
36 x HOD – ČJ 1,2. ročník
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
36 x HOD – ČJ 1,2. ročník
36 x HOD – ČJ 1,2. ročník
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
36 x HOD – ČJ 3,4. ročník
36 x HOD – ČJ 3,4. ročník
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
36 x HOD – ČJ 4,5. ročník
36 x HOD – ČJ 4,5. ročník
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
36 x HOD – ČJ 5. ročník
36 x HOD – ČJ 3. ročník
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
36 x VM[2] – ČJ 6,7,8. ročník
36 x VM – ČJ 7,8,9. ročník
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
36 x VM – ČJ 7,8,9. ročník
36 x VM – ČJ 6,7,8. ročník
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
36 x VM – D 6,7. ročník
36 x VM – ČJ 8,9. ročník
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
36 x VM – ČJ 2.B

36 x VM – M, PRV 1.B
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
36 x VM – ČJ 3.B
36 x VM – M, PŘ, VL 4.B
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
20 x DUM[3] – ČJ 1,2. ročník
20 x DUM – M 1,2. ročník
20 x DUM – PRV 1,2. ročník
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
20 x DUM – ČJ 3. ročník
20 x DUM – M 3-5. ročník
20 x DUM – Vl 4-5. ročník
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
20 x DUM – ČJ 3.B ročník
20 x DUM – M 5.B ročník
20 x DUM – Vl. 5.B ročník
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
20 x DUM – Inf 5. ročník
20 x DUM – Inf 6. ročník
20 x DUM – Inf. vol 7-9. ročník
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
20 x DUM – ČJ 1.,2.B ročník
20 x DUM – M 1, 2, 3.B ročník
20 x DUM – PRV 1,2,3.B ročník
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
20 x DUM – CH 8,9. ročník
20 x DUM – F 6-9. ročník
20 x DUM – M 6-9. ročník
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
36 x VM – PŘ, Z 6-9. ročník
36 x VM – PŘ, Z 6-9. ročník
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
2 x Kurs
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
2 x Kurs
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
2 x Kurs
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
2 x Kurs
V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
2 x Kurs

[1] HOD = výuková hodina – 45min.
[2] VM = Vzdělávací materiál
[3] DUM = Digitální učební materiál
NAHORU
Skip to content