PROJEKT EU peníze školám

 

Byl zahájen 11. 4. 2011 a bude ukončen 10. 10. 2013.


Klíčové aktivity projektu


Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 


Šablona klíčové aktivity

Náplň aktivity - indikátor

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

36 x HOD[1] - ČJ 1,2. ročník

36 x HOD – ČJ 1,2. ročník

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

36 x HOD - ČJ 1,2. ročník

36 x HOD – ČJ 1,2. ročník

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

36 x HOD - ČJ 3,4. ročník

36 x HOD – ČJ 3,4. ročník

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

36 x HOD - ČJ 4,5. ročník

36 x HOD – ČJ 4,5. ročník

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

36 x HOD - ČJ 5. ročník

36 x HOD – ČJ 3. ročník

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

36 x VM[2] - ČJ 6,7,8. ročník

36 x VM – ČJ 7,8,9. ročník

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

36 x VM - ČJ 7,8,9. ročník

36 x VM – ČJ 6,7,8. ročník

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

36 x VM - D 6,7. ročník

36 x VM – ČJ 8,9. ročník

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

36 x VM – ČJ 2.B


36 x VM – M, PRV 1.B

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

36 x VM – ČJ 3.B

36 x VM – M, PŘ, VL 4.B

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

20 x DUM[3] – ČJ 1,2. ročník

20 x DUM – M 1,2. ročník

20 x DUM – PRV 1,2. ročník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

20 x DUM – ČJ 3. ročník

20 x DUM – M 3-5. ročník

20 x DUM – Vl 4-5. ročník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

20 x DUM – ČJ 3.B ročník

20 x DUM – M 5.B ročník

20 x DUM – Vl. 5.B ročník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

20 x DUM – Inf 5. ročník

20 x DUM – Inf 6. ročník

20 x DUM – Inf. vol 7-9. ročník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

20 x DUM – ČJ 1.,2.B ročník

20 x DUM – M 1, 2, 3.B ročník

20 x DUM – PRV 1,2,3.B ročník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

20 x DUM – CH 8,9. ročník

20 x DUM – F 6-9. ročník

20 x DUM – M 6-9. ročník

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

36 x VM – PŘ, Z 6-9. ročník

36 x VM – PŘ, Z 6-9. ročník

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

2 x Kurs

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

2 x Kurs

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

2 x Kurs

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

2 x Kurs

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

2 x Kurs[1] HOD = výuková hodina – 45min.


[2] VM = Vzdělávací materiál


[3] DUM = Digitální učební materiál