ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ
29.8. 2017 11:23

Poradenství 2017/2018


PORADENSTVÍ 2017/2018
 
 
Vážení rodiče,
pokud má Vaše dítě problémy, máte možnost obrátit se na tyto osoby a instituce:
 
 
VÝCHOVNÝ PORADCE – (Ing. E. Šimková ) – ve sborovně  v 1. patře
                                                                               pondělí 12,45 – 13,30 hod
                                                                               nebo jindy po telef. domluvě
                                                                               Telefon: 321 720 909
 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – (Mgr. I. Tichá) – ve sborovně v 1. patře
                                                                                pondělí 8,00 - 8,45
                                                                                nebo jindy po telef. domluvě
                                                                               Telefon: 321 720 909
 
METODIK PREVENCE – (Mgr. E. Skalníková) – ve sborovně v 1. patře
                                                                               pondělí 12,45 – 13,30  hod
                                                                               nebo jindy po telef. domluvě
                                                                               Telefon: 321 720 909 
 
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – (Mgr. H. Slobodová) – ve sborovně v 1. patře
                                                                                středa 8,00 - 15,00
                                                                                Telefon: 720 937 539                                                 
 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA– Telefon: 321 722 116
 
SCHRÁNKA DŮVĚRY– dotazy pod značkou – odpovědi – v kanceláři ředitele školyPředmět P_in (Pedagogická intervence)
(hodina věnovaná podpůrným opatřením pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami)

Proces pedagogické intervence znamená postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pomoc s domací přípravou apod. Týká se poruch učení např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Pedagogická intervence může probíhat individuálně nebo ve skupinkách a používají se při něm speciální metody a postupy, různé kompenzační pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.
    
Skalníková

Archiv článků: 2018