ŠKOLNÍ KLUBY
 
 
Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2018

vedoucí Školního klubu: Ludmila Vejsadová
dotazy k organizaci kroužků:
ludmila.vejsadova@6zskolin.cz
dotazy ke konrétním kroužkům: u příslušných vyučujícíchPřehled kroužků 

 
Stručný popis kroužků Přihláška
 

Informace ke kroužkům pořádané externími partnery:

Anglický jazyk - příprava na zkoušku Cambridge English
        kroužky (Starters, Movers, KET) 
ZDE

Veselá věda - Zábavné “skorovědecké” pokusy z chemie, fyziky a biologie – 1. stupeň
    
    od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.
        Více informací na: www.veselaveda.cz