ŠKOLNÍ DRUŽINA Ovčárecká

Základní informace Školní družiny na školní rok 2019/2020

Přihlašování
V červnu rodiče žáků obdrží přihlášky, které po řádném vyplnění odevzdají vychovatelce příslušného oddělení. Provoz školní družiny je určen přednostně žákům 1.-3. ročníku, při volné kapacitě i starším žákům 1. stupně.

Provoz ŠD 
Provozní doba ŠD probíhá denně podle týdenního rozvrhu do 17.00, včetně ranní družiny od 6.30 h.

Postup při vyzvedávání
- přiložení čipu k terminálu
- terminál vám krátkým akustickým signálem potvrdí načtení čipu a zobrazí jméno vašeho dítěte
- terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle
- terminál informuje rodiče, zda je již možné dítě vyzvednout, případně zda je ve školní jídelně, nebo probíhá jiná aktivita ŠD
- ztrátu čipu je nutné co nejdříve nahlásit vychovatelce

Do doby, než dojde k zařazení nových dětí do systému pro vyzvedávání, je nutné dočasně  používat zvonky u prosklených dveří.

O přechodu na vyzvedávání pomocí čipů vás budeme včas informovat. Pokud má dítě odejít samo v jinou hodinu, než je uvedeno na přihlášce, musí odevzdat vychovatelce omluvenku, která je umístěna na školním webu v sekci Dokumenty ke stažení.  
Děti nelze uvolňovat na základě SMS ani po telefonické domluvě.

Je vhodné, aby děti měly na odpoledne pití, malou svačinku a převlečení na ven.


Úhrada za školní družinu
500,-Kč na jedno pololetí – hradí se prostřednictvím elektronické pokladny u ekonomky školy pí. Dlouhé.

Stravování
Stravování žáků si zajišťují rodiče u vedoucí školní jídelny.Školní družina - Ovčárecká

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

1. oddělení p.vych. Vejsadová Ludmila      tř. 1.A

2. oddělení p.vych. Šubrtová Lenka           tř. 2.A 

3. oddělení p.vych. Miškovská Hana          tř .3.A , 4.A 

4. oddělení p.vych. Sojková Naděžda         tř. 3.C, 4.C
 

Vyzvedávání dětí

Rodiče si mohou vyzvedávat děti podle řádu ŠD
- po ukončení vyučování
- po obědě (do 13:00 hod)
- od 14:30 hod

V době od 13:00 hod. do 14:30 hod. probíhají ve školní družině zájmové činnosti a vycházky do přírody.

Ze ŠD děti odcházejí podle časového údaje na přihlášce, na kterém musí být uvedeno, kdo bude dítě odvádět nebo zda bude odcházet samo. 

AKTUALITY ze školní družiny
14.3. 2020 14:25
Výtvarné tvoření v zimním období

 

22.2. 2020 22:46
Družinový karneval

 

18.1. 2020 18:54
Adventní a vánoční tvoření ve ŠD

 

Archiv článků: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020