PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
 
Zápis do 1. tříd
4. a 5. 4. 2019
 
 
Přijímání do rozšířené výuky
cizích jazyků

 
  

 
 
 
 
 
 
Struktura studia na 6.ZŠ