ŠKOLSKÁ RADA

 

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole Kolín V., Ovčárecká 374 

 Předsedkyně:  
    RNDr. Radka Olivová radka.olivova@6zskolin.cz
    Členové:  
    Mgr. Zdeňka Černá
 

    Iveta Langová


    Monika Mařatková


    Ing. Petr Nový


    Mgr. Daniela Pražanová


    Mgr. Zdeněk Štefanec         


    Ing. Karin Procházková


    Martin Chloupek