HISTORIE
 
 
1. 7. 1940 Došlo k oddělení chlapecké školy od dívčí.
2. 9. 1940
Budova školy byla poskytnuta vojenským účelům. Výuka probíhala v Měšťanské škole dívčí, Školní ul. 42.
1. 9. 1941–1942
Výuka probíhala opět v náhradních prostorách, a to v budově Reálného gymnázia v Kolíně. Škola byla určena jako místo, kde byli shromážděni kolínští občané židovského původu před transporty. V tomto roce výnosem č. 105-17-I byl zrušen název "Měšťanská škola" a škola nese označení "obecní škola".
1944–1945
Školní budova byla přeměněna v lazaret. S blížící se frontou přestala výuka, učitelé přiděleni úřadům.
8. a 15. 2. 1945
V Husově domě byly zadány domácí úkoly žákům.
1953–1954
vybudování šaten, stavba nářaďovny.
1954
Založen hudební, pěvecký a taneční soubor 1.osmileté školy na Zálabí. Soubor měl 180 členů, vedoucími byli Alois Vilímovský, Josef Zákora a Markéta Andrlíková..
1954–1955
Výstavba bazénu
1960–1961
Výstavba dílenského pavilonu.
1962
Svou činnost zahájil Klub mladých diváků. Přestavba školní jídelny a družiny.
1968–1969
Zřízena 1.experimentální lehkoatletická třída
1986
Založen Klub vědecko-technické činnosti (během školního roku se u počítačů vystřídalo 4000 dětí, učňů a studentů.
1987
Zbourání školní jídelny (v souvislostí s výstavbou nového mostu). Stravování bylo zajištěno v přilehlých prostorách restaurace u Vodvárků.
1. 9. 1989
Otevření nové školní jídelny v Čelakovského ulici.
1991–1992
Končí sportovní třídy
1992
Škola se zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků. 1. jazyková třída - 3.A - měla 33 žáků. Výměnný zájezd do Německa v rámci programu "Učíme se pro Evropu."
1999
Připojení pracovny počítačů na internet
2004
Otevřena druhá plně vybavená počítačová pracovna v hlavní budově školy
od 1. 7. 2004
Připojení školy v Sendražicích k naší škole jako odloučené pracoviště
srpen 2006
Pořízení interaktivní tabule ve 3. jazykové pracovně v hlavní budově školy