CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Kolín V, Ovčárecká 374 (dříve 6.ZŠ)

má tyto součásti:
      škola v Ovčárecké ulici: 1.-9.ročník
      odloučené pracoviště – ZŠ v Sendražicích: 1.- 5.ročník
      školní družinu v Ovčárecké ulici a školní družinu v Sendražicích
      školní jídelnu v ul.Čelakovského 318 v areálu školy
 


Škola má vedle tříd běžné základní školy třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tyto třídy nabízí naše škola jako jediná v Kolíně a okolí. Naše škola v nich má dlouholetou tradici. Do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků byla zařazena už ve školním roce 1992-93.

Žáci prvního a druhého stupně se učí podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA "PRO EVROPU“. Děti v něm začínají angličtinu již v 1.třídě a od 6.třídy si z nabídky volí druhý cizí jazyk, který se učí intenzivně až do 9.třídy v rozsahu 3 hodin týdně. V současné době na naší škole nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Ve třídách s Rvj je výuka rozšířená, ale přesto přizpůsobená tempu žáka konkrétní třídy. Žáci nejsou přetěžováni ani navýšením počtu hodin. Mají stejný počet povinných hodin týdně jako ostatní třídy. Od 7. ročníku ve třídách bez rozšířené výuky jazyků nabízíme 2 hodiny týdně druhého cizího jazyka. Je uplatňován individuální přístup k žákům, vhodné tempo přizpůsobené schopnostem dětí a práce v menším kolektivu.

Odloučené pracoviště ZŠ v Sendražicích má třídy 1. až 5. ročníku. Třídní kolektivy jsou tu menší a klidné. Rodinná atmosféra této školičky do ní přivedla i mnoho dětí z Kolína a okolí. Stravování zde pro děti zajišťuje školní jídelna vedlejší mateřské školy, se kterou škola spolupracuje.

Školní družina je pro děti otevřena od pondělí do pátku již od 6.30 do 17.00.

Školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a několikrát týdně si mohou děti zvolit podle své chuti ze dvou jídel.

Vedle školy je autobusová zastávka městské dopravy i autobusů ze směru na Ovčáry, Tři Dvory, Týnec n. L. apod.