AKTUÁLNĚ
2.10. 2019 21:43

Oslavili jsme výročí 120 let


 


 
  120 let je věk úctyhodný, i když se jedná o školní budovu, budovu naší 6. ZŠ. Takové výročí si zaslouží i odpovídající oslavu, a tak jsme nic nenechali náhodě a začali jsme s přípravami již v březnu. Nejprve jsme oslovili naše bývalé kolegy a bývalé žáky a požádali je o fotografie z doby strávené na naší škole. Byli jsme mile překvapeni, jak velké množství se jich sešlo. Někteří z vyučujících také navštívili kolínský archiv a prostudovali v dostupných kronikách celou historii školy. Skupiny žáků připravovaly plakáty věnované významným mezníkům v historii školy, jiné děti se zaměřily na výtvarné práce, kterými pak v září zkrášlily školní dvůr. Vybraní žáci nacvičovali pěvecké, dramatické a taneční vystoupení. Podařilo se také sehnat školní lavice, které dnešní děti znají pouze z filmů pro pamětníky, a velké množství učebnic a předmětů typických pro školu minulého století. Do prázdnin bylo téměř vše připraveno.
 Je čtvrtek 26. září, 14.30. Otevírá se brána školního dvora. Zvědaví návštěvníci vcházejí. Vítají je učitelé v dobových kostýmech. Nechybí ani dlouhé sukně, rozevláté šaty, klobouky a pánové v oblecích. Stánek s občerstvením, kde paní kuchařky nabízejí vlastnoručně upečené řepánky a škvarkové placky. A ta vůně! Na pódiu se připravuje pěvecký sbor a malí herci, pod pódiem taneční skupina. Přichází pan ředitel, také v dobovém kostýmu. Všechny srdečně vítá a přeje příjemnou zábavu. Program začíná. Všichni diváci (a není jich málo, plný školní dvůr) se dobře baví, naslouchají písním, smějí se vtipným situacím, které se před nimi odehrávají. Zpěváky, herce i tanečníky odměňují dlouhým bouřlivým potleskem. Kdo má zájem, může si v doprovodu průvodců (učitelů) prohlédnout TechCentrum a budovu školy. V té na ně kromě vyzdobených učeben čeká i několik tematických výstavek. Ukázky ze školních kronik a připomenutí významných událostí v historii školy, ukázka třídy a školních pomůcek z dob dávno minulých a výstava fotografií. Fotografie, ty nejstarší ještě černobílé. Vzpomínky. Spousta vzpomínek. Na spolužáky, na učitele, na zážitky, ale také na to, jakou proměnou za 120 let prošla sama budova školy. Kde je stará jídelna? Kam zmizel bazén? Někteří bývalí žáci si přišli jen tak posedět do „své“ třídy, do „své“ lavice. Čtvrteční program uzavírají malí umělci se svým druhým vystoupením. Následuje dlouhý potlesk a pak závěrečné slovo pana ředitele. 

Další zájemci mohli navštívit školu ještě v pátek a v sobotu. Celé tři dny se velmi vydařily a všichni na ně budou ještě dlouho vzpomínat.

 
 


 Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020