AKTUÁLNĚ
12.6. 2019 8:5

Příroda nás bavíPříroda nás baví tak se nazývá projekt realizovaný tento školní rok na 6. základní škole v Kolíně. Po úspěšných projektech Technika nás baví a Elektro nás baví v grantovém programu TPCA naše škola pokračuje v obnově a zpřístupnění dalších prostor školy pro výuku žáků, tentokrát za podpory Státního fondu životního prostředí ČR.
Na zahradě školy v prostoru za budovou TechCentra vyrostla v loňském roce venkovní učebna. To byl první krok v revitalizaci školní zahrady, která bude sloužit k výuce přírodovědných předmětů a pracovních činností. Do projektu Příroda nás baví je zapojeno i odloučené pracoviště v Sendražicích.
Díky projektu jsme mohli na zahrady obou škol pořídit zvýšené záhony, hmyzí hotely, krmítka a budky pro ptáky. Také atlasy rostlin a živočichů, které jsou vyučujícím k dispozici v knihovnách škol, jistě zpestří výuku přírodovědných předmětů.
Společným cílem projektu na obou pracovištích je umožnit žákům aplikovat a využít nabyté teoretické znalosti v praxi. To zahrnuje péči o rostliny (od vysazení po sklizení), využití rostlin v každodenním životě, poznávání a určování pěstovaných i přirozeně se vyskytujících rostlin pomocí atlasů. Dále bychom chtěli umožnit dětem dlouhodobé pozorování a zkoumání živočichů v jejich přirozeném prostředí, včetně jejich popisu a určování pomocí atlasů živočichů. Tyto praktické zkušenosti mohou žáci aplikovat v různých předmětech (např. prvouka, přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarná výchova). Využitím těchto prostor umožníme žákům strávit část výuky v prostředí, na jehož vzniku se sami podíleli.
Zvýšené záhony, pořízené v rámci tohoto projektu, využijí i žáci naší školy k práci na některých aktivitách projektu Erasmus + Let´s be friends and help our nature together. Jednou z aktivit projektu je právě pěstování plodin vhodných pro dané prostředí. 
ostrozlikova


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020