AKTUÁLNĚ
28.6. 2018 15:54

Se školou za školou 2018


Tři dny měli možnost žáci a žákyně prožít mimo školní lavice při projektu Se školou za školou ve dnech 25. – 27. června. Všichni vyučující si pro ně v různých dílnách připravili opravdu pestrý program.  Co všechno na děti čekalo?

 

Na 1. stupni v dílně Hýbej se děti nasedly na kola směr Mlýny a den nato Velký Osek. Další sportovní aktivitou byla návštěva kolínské vodárny a hraní minigolfu. Podobný program měla i dílna Sport, turistika, která ho doplnila návštěvou Hasičského záchranného sboru v Kolíně. Zde se děti seznámily s prací hasičů a technikou potřebnou k jejich práci. V další dílně Broučkovo dobrodružství žáci pozorovali přírodu ve svém nejbližším okolí, vytvářeli Broučkův herbář a užili si Broučkovy pohybové hry. V dílně Sendražický bobřík žáci podnikli pěší túru po okolí Sendražic, při níž plnili bobříky – různé sportovní úkoly. Svou sportovní zdatnost pak prokázali cyklistickým výletem do Velkého Oseku a zajímavá byla i návštěva HZS v Kolíně. Velmi akční byla dílna Záchranáři, její účastníci navštívili Záchrannou stanici Huslík seznámili se s úkoly a technikou Hasičského záchranného sboru v Kolíně a získali informace o první pomoci přímo na pracovišti Záchranné služby v Kolíně. Dílna Chtěl/a bych být hasičem umožnila přihlášeným návštěvu HZS v Kolíně, prohlídku jeho vybavení a zajímavé informace o práci hasičů. Děti si také mohly prověřit svou fyzickou kondici ve fit testu a na opičí dráze. Ve městě i v přírodě se pohybovala dílna Do města i do přírody. Ve městě na děti v kolínském kině čekala pohádka, líbila se i návštěva kolínské knihovny a radnice. Den plný objevování strávily děti procházkou městem a poznáváním jeho historických míst. Dílna Výtvarné tvoření, hry a turistika připravila ve výtvarné dílničce výtvarné aktivity, vzala děti za pejsky do útulku a jeden den děti strávily v přírodě hraním her. Den s vojáky měli možnost strávit účastníci dílny Na zemi i ve vzduchu a to návštěvou Vojenské letecké základny NATO Čáslav a milovníci stavebnic si zase den užili při návštěvě Muzea lega v Kutné Hoře. Program dílny byl doplněn i zhlédnutím pohádky v kolínském kině. Dílna Malý – velký zálesák se spojila se stejnojmennou dílnou na 2. stupni a propojila tak žáky obou stupňů. Výstup na Kaňk, turistika, hry, minizoo to vše bylo náplní této dílny. Návštěvu Muzea lega v Kutné Hoře, zrcadlového bludiště a kolínského muzea připravila dílna Kaleidoskop. Její účastníci se také vydali na Lousiana ranch v Církvici u Kolína, odkud si přivezli mnoho hezkých zážitků. V zdravém těle, zdravý duch byla další dílna, která nabídla hry v přírodě, návštěvu knihovny a procházku městem. Velký úspěch měla i návštěva na Lousiana ranch v Církvici u Kolína. V dílně Poznáváme a pomáháme děti prožily den v Městské knihovně Kolín s oblíbenými hrdiny Josefa Lady. Návštěvou Záchranné služby Kolín si připomněly důležitost 1. pomoci. Hezký den si pak užily i v kolínském psím útulku.

I pro 2. stupeň byla připravená celá řada zajímavých dílen, do kterých se žáci mohli přihlásit.

Setkání s Avatary, Predátorem, Terminátorem, Harry Potterem a jinými si užili v Muzeu filmových legend v Poděbradech účastníci dílny Filmové legendy a příroda. Procházku podél Labe a po kolonádě doplnili ochutnávkou minerálních pramenů. Další den žáci vystoupali na vyhlídku kolínské vodárny a poslední den se vydali navštívit psí kamarády v kolínském psím útulku, kde na ně čekalo opékání špekáčků. Poznávání historie okolních měst umožnila dílna Královská města – historie okolních měst. Účastníci měli možnost navštívit Čáslav, Poděbrady a Kutnou Horu. Zde při procházkách historickými centry a návštěvami muzea, zámku, chrámu sv. Petra a Pavla, chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje strávili příjemné chvíle. Dílna Místo školy do přírody připravila pro sportovce návštěvu Vodního světa Kolín, minigolfu a cyklistický výlet do Poděbrad. I třetí den žáci strávili v sedlech kol na cyklovýletu s překvapením, které ukrývalo návštěvu osecké zoo a návštěvu Alíkova. Velký zájem byl i o dílnu Jedeme do přírody a budeme si tam hrát, která pozvala přihlášené na třídenní pobyt do Myti u Mirošova. Zde si děti ověřily svou samostatnost při stavbě stanů, ohniště a přípravy jídla. Pěší výlet do CHKO Brdy byl doplněn hrami v přírodě. Poslední den byl zaměřen na poznávání přírody, topografii a poznávací hry v okolí. V dílně Malý – velký zálesák děti vyrazily do přírody, podnikly výstup na Kaňk s netradičními hrami a kvízy. Dva dny strávily na statku ve Starém Kolíně, kde na ně čekaly minizoo, hry a turistika. Dílna Královská města s TJ – sportovně a technicky navštívila SPSŠ a JŠ Kolín, kde si žáci vyrobili jmenovky a mohli si zazávodit s modely aut. Exkurze na kolínskou vodárnu byla doplněna výkladem o technice čerpání vody ve městech. Cyklistický výlet do Poděbrad prověřil fyzickou zdatnost účastníků a neméně zajímavé bylo i pátrání po kutnohorských indiciích, které všichni s velkým nadšením hledali.

 

Náplň všech dílen byla velmi pestrá, zahrnovala velké množství nejrůznějších aktivit a žáci měli opravdu z čeho vybírat. Velké poděkování patří všem vyučujícím, kteří připravili a zajistili program všech dílen.


 


Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020