AKTUÁLNĚ
23.4. 2018 16:35

Den Země 2018


Den Země byl poprvé slaven 22. 4. 1970 v San Franciscu. Dnes ho slaví více než miliarda lidí ve 193 státech světa. Každý rok se k těmto oslavám připojuje i celá naše škola. Letošním tématem byly – Ekosystémy. A jak u nás tento den probíhal?
 
Třídy 1. stupně se zaměřily na přírodu v jarním období. Prvňáčci a druháci se seznámili prostřednictvím včelaře se životem včel, vyrobili nejen voňavé svíčky, ale i nafukovací včelky, které si odnesli domů. Jiní druháci se zaměřili na ovocné stromy, jarní květiny a vyrobili pěkné herbáře. Někteří se vydali do ZOO Liberec, kde pozorovali život různých zvířat a ptáků. Část třeťáků prošla naučnou stezku Štítarské údolí, kde žáci poznávali život zvířat a chráněných rostlin našeho regionu. Ostatní se společně se čtvrťáky pustili do úklidu lesa, v něm pozorovali rostliny a živočichy a z přírodnin vyráběli mandaly. Poslední část třeťáků si vybrala a zpracovala téma Moře. Sendražická čtvrtá a pátá třída strávily den v přírodě sběrem přírodnin a zkoumáním živé přírody. Žáci kolínské páté třídy vyrazili za zvířaty do jihlavské zoologické zahrady.
 
I pro žáky 2. stupně byl připraven zajímavý program. Téma Lužní les naplnili žáci šestého a sedmého ročníku procházkou a pozorováním přírody v lužním lese a návštěvou Ekocentra – Huslík. Další sedmička zvolila téma Cizokrajné ekosystémy, za kterými se vydala do ZOO Liberec. Osmáci zkoumali život v lužním lese na trase Poděbrady – Libice, někteří zamířili k Velkému Oseku, cestou pořizovali nákresy a fotografie rostlin. Deváťáci plnili úkoly svého programu v ZOO Jihlava.
 
Společně strávený den se vydařil. 
 

Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020