AKTUÁLNĚ
26.3. 2018 20:4

Víčka pro Adélku


Ve čtvrtek 22. 3. 2018 proběhlo předání nasbíraných PET víček. Sběr probíhal od začátku tohoto školního roku v Sendražicích a v Ovčárecké ulici. Podařilo se nám shromáždit více než 300 kg víček. Pro víčka si Adélka přijela na naši školu v doprovodu s maminkou, třídní učitelkou a paní ředitelkou. Adélka pozdravila děti v 1. A a v 2. C. Při prohlídce školy zaujala Adélku také učebna TechCentra. Na závěr návštěvy školy jí žáci předali víčka i s malými dárky.
Za nasbíraná víčka všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce. 


Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020