AKTUÁLNĚ
21.3. 2018 19:59

Projektový den „Čteme, posloucháme“


A po roce tu zase máme - projektový den „Čteme, posloucháme“. Tentokrát jsme si ve středu 21. března připomněli 131 let od narození a 61 let od úmrtí Josefa Lady, malíře, ilustrátora a spisovatele. Po úvodním připomenutí osobnosti Josefa Lady se malí i velcí čtenáři s chutí pustili do společné práce.

Ve všech třídách se pilně četlo z knížek Josefa Lady, a tak mohly mezi námi ožít postavičky Mikeše, Hloupého Honzy, Kmotry lišky, čertů, bubáků a hastrmanů. Všichni jsme zavzpomínali na říkadla, pohádky, bajky, kterými jsme se vrátili do dětství. Pak už na jednotlivé třídy čekaly další aktivity. Ti nejmenší si zahráli Ladovo pexeso, skládali puzzle, pracovali s obrázky, připravili si pohybová říkadla, vytvořili pozvánku do Hrusic. Povedla se i dramatizace bajky O lišce a vráně. Starší žáci si připravovali prezentace k životu a dílu autora, vytvářeli kvízy, vyplňovali křížovky a tvořili plakáty. V závěru dne přišly na řadu pracovní listy, vystavení obrázků a zpracovaných plakátů. Starší děti připravily dramatizaci pohádky O zázračném jablíčku. V odpoledních hodinách se k projektovému dni připojila i školní družina, která navázala na dopolední aktivity četbou pohádek, kreslením a výrobou záložek do knih.

I žáci sendražické školy se zapojili do projektového dne. Ve všech třídách se během dopoledne vystřídalo celé spektrum činností - společná četba knih, vytváření myšlenkových map, kvízy, práce s Ladovými říkadly, dokreslování ilustrací, zhlédnutí pohádek. Výsledkem snažení jsou ve všech třídách plakáty, které si děti vystaví v prostorách školy. Stejně jako v kolínské škole i sendražická školní družina navázala na práci v projektu výrobou záložek do knih.

Projekt byl přínosný pro získávání nových poznatků, porozumění textům a prohlubování spolupráce mezi dětmi. Po celý den v obou školách a ve všech třídách vládla tvořivá a pohodová atmosféra. Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020