AKTUÁLNĚ
5.2. 2018 18:52

Exkurze do Archivu bezpečnostních složek v Praze


Žákovské týmy z 8. A a 9. A měly možnost zúčastnit se exkurze do ABS v Praze na Branickém náměstí. Na exkurzi žáci poznali další soutěžící týmy z kolínských škol. Nejprve týmy viděly samotné zázemí archivu. Při této příležitosti si mohli žáci vyzkoušet skládání speciálních archivních krabic. Poté paní archivářka žákům ukázala spis zpěvačky Marty Kubišové s krycím názvem „Marta“. Ve spisu byly i fotografie sledované zpěvačky a celý denní harmonogram den po dni. Zajímavé bylo i restaurátorské oddělení, kde se pracuje na zachování vzácných pramenů a listin. V další části exkurze žáci pracovali v týmech a seznamovali se s příběhem Petra Čížka, který byl obviněn z velezrady, a rozhodovali, zdali by zasluhoval za své činy ocenění. Jednalo se o Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. Některé týmy rozhodly kladně, ale jiné i negativně. Žáci se na exkurzi mnohé naučili a seznámili se se zajímavými skutečnostmi.Všichni byli nadšení přátelským přístupem všech pracovníků archivu.  Exkurze byla poslední akcí před výstupem 14. března 2018. Žáky nyní čeká práce na závěrečných prezentacích.Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020