AKTUÁLNĚ
15.1. 2018 11:40

Sdělení rodičům SRPŠ


Vážení rodiče,

Jako zástupce SRPŠ bych si Vás dovolila touto cestou informovat o naší činnosti.
 

Náplní SRPŠ je zejména úzce spolupracovat s vedením školy, přinášet náměty k diskuzi, tlumočit vedení školy případné nedostatky či námitky sdělené rodiči jednotlivým zástupcům tříd, kteří by zpětně měli rodiče informovat o jejich řešení.
 
Náš spolek schválil stanovy, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy v sekci „O škole“–„SRPŠ“.
 
Z posledních shromáždění SRPŠ si dovolím informovat o těch nejpodstatnějších rozhodnutích:
 
  • Pro letošní školní rok 2017/2018 zástupci tříd schválili doporučenou výši příspěvku do fondu na částku 300,- Kč za žáka, v případě, že na škole jsou sourozenci, každá rodina hradí pouze jeden příspěvek.
  • V loňském roce byla ze společného fondu uvolněna částka 50.000,- Kč jako příspěvek na vybudování kolárny na Ovčárecké (zrealizováno) a dále příspěvek 15.000,- Kč na vybavení hudební učebny v Sendražicích (zrealizováno).
  • V tomto školním roce pak SRPŠ zajistilo pro žáky, které se nad rámec výuky účastní akcí pořádaných školou, nebo jinak školu reprezentují, výrobu reklamních předmětů v hodnotě cca 25.000,- Kč (ledvinky, šňůry na klíče, hrníčky, sportovní doplňky, reflexní prvky, jo-jo, létající talíře, batůžky apod.) vše bylo předáno na vedení školy s tím, že dle rozhodnutí jednotlivých učitelů bude rozdáno mezi angažující se děti.
  • SRPŠ rovněž přispívá na knižní poukázky jako odměny za sběr papíru apod.
  • Dále jsou příspěvky používány na pokrytí nákladů na dopravu dětí reprezentujících školu na příslušné soutěže.
V případě jakýchkoliv dotazů či návrhů neváhejte kontaktovat svého zástupce třídy.
 
Mgr.Pavlína Marešová
Za SRPŠ
 Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020