AKTUÁLNĚ
30.9. 2018 19:29

S dětmi do lesa


Dne 27. 9. se žáci z 5. A zúčastnili akce S dětmi do lesa pořádané Českomoravskou mysliveckou jednotou a Fakultou lesnickou a dřevařskou v Praze. Celý program probíhal v lesním porostu v Borkách. Po celou dobu programu byla třída doprovázena dvěma pedagogy z pražské fakulty, kteří žákům představili fungování lesního ekosystému, ochranu přírody a krajiny, ekologii lesa, kynologii a myslivost včetně ukázky loveckého troubení. Do programu byly zahrnuty zábavně – vzdělávací hry. V závěru akce byly děti odměněny upomínkovými předměty. Počasí nám vyšlo a všem dětem se akce moc líbila.
 
 
Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020