AKTUÁLNĚ
28.9. 2017 18:42

PROJEKTOVÝ DEN – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ


25. 9. škola vypadala úplně jinak. Voněla, bzučela. A proč?
Probíhal Evropský den jazyků. Děti si během prvních tří vyučovacích hodin připravovaly své expozice – stánky, které představovaly různé evropské země.
Celý projekt „Cestovní kanceláře“ byl zahájen pečlivou týdenní přípravou ve třídách, a to výběrem země a domluvou, jak by expozice třídy měla vypadat a co bude obsahovat. V pondělí už pak byly laděny finální detaily – převleky, jídlo, typické výrobky, suvenýry a instalace stánků.
Netušili jsme, kolik výborných kuchařů ve škole máme! Tradiční speciality některých zemí – italská pizza, maďarský guláš, bulharská banica, řecká chalva, ty všechny celou školu nejen provoněly, ale i fantasticky chutnaly!
Mezi vůněmi se linula tradiční hudba, mísily se jednotlivé jazyky, prostě dokonalý veletrh cestovních kanceláří. Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020