AKTUÁLNĚ
3.9. 2017 11:14

Projekt „Kolínská chytrá klíčenka“ bude spuštěn naplno


      Žáci 6. Základní školy v Kolíně mají při zahájení školního roku důvod k oslavě. Projekt „Kolínská chytrá klíčenka“ bude spuštěn naplno


Kolínská chytrá klíčenka je unikátním projektem nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Kolín je předním českým městem, které cíleně a s úspěchem implementuje moderní technologie do vlastního městského ekosystému. Právě díky kolínským úspěchům, jež k technologickému pokroku inspirují i další města, jsou to právě žáci 6. Základní školy Kolín, kdo se budou z Chytré klíčenky radovat jako první.

6. Základní škola v Kolíně spustí plný provoz pilotního projektu Kolínská chytrá klíčenka. Provoz na plný plyn tak v první školní den, 4. září 2017, nastartují žáci i samotná Klíčenka. Zahájení vyučovacího roku a startu projektu se mimo jiné zúčastní i zástupci města Kolín a představitelé 6. Základní školy v Kolíně.

Jedinečné Klíčenky budou žákům předány v jednotlivých třídách školy. Každý žák obdrží osobní dopis se svou vlastní Chytrou klíčenkou a stručným návodem k jejímu používání. Spolu s dopisem dostane žák také přehlednou brožuru, která podrobněji popisuje vlastnosti Klíčenky a možnosti jejího užití. Žákům i rodičům brožura poradí, jak s moderní technologií Klíčenky zacházet a kde ji vhodně uplatnit. Školáci se mohou těšit i na malou pozornost v podobě tašky s dárkovými předměty.

Projekt Kolínská chytrá klíčenka je určen primárně žákům základních škol. Klíčenka má podobu malé plastové kartičky, jíž lze připnout třeba ke klíčům. Cílem Klíčenky je nahradit množství čipů, klíčů či peněženek, které děti běžně užívají. K uskutečnění všech identifikačních, přístupových a platebních aktivit jednotlivých instrumentů už postačí jediný nástroj. Kolínská chytrá klíčenka dnes díky využití bezkontaktního čipu dokáže zastat funkci čtenářského průkazu Městské knihovny Kolín nebo čipu pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně. Otevře též školní elektronický zámek nebo může být použita jako časová jízdenka v MHD Kolín. Tím ale možnosti Klíčenky nekončí. Příležitostí k využití Chytré klíčenky, kterou připravily společnosti Paynovatio a Mastercard, je překvapivě mnoho a projekt má do budoucna mnoho smělých vizí.

Klíčenku lze také aktivovat jako předplacenou kartu, na kterou pak mohou rodiče pravidelně posílat kapesné svému dítěti. Díky snadnému ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je Klíčenka vhodná i pro ty nejmladší žáky. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů projektu získá její uživatel zajímavé slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Historie všech transakcí Klíčenky je jejímu držiteli dostupná on-line, rodiče tudíž mohou na platební aktivity svých dětí kdykoli snadno dohlédnout.

Svět se mění stále rychleji - staré principy i technologie mizí, ty nové se vyvíjejí. Mladou generaci je nyní více než kdy dříve nutné vzdělávat v souladu s aktuálním děním, novými poznatky a v reálném čase. Kolínská klíčenka děti do skutečného života v moderním světě aktivně zapojit umí. Je dobře sloužícím nástrojem i chytrou technologií, která dlouhodobě vzdělává. A jako každý dobrý projekt i Chytrá klíčenka plánuje, vyvíjí se a zdokonaluje.

Filozofie Klíčenky cílí na efektivní využití vědy a moderních technologií pro obecně prospěšné účely. Jednou z takových vizí budoucích schopností Klíčenky coby platební karty určené žákům ZŠ je například možnost blokování plateb v provozovnách pro děti a mládež nevhodných a zamezení nákupu zdraví škodlivých výrobků, jako jsou tabák a alkohol. Součástí dalšího vývoje Klíčenky je i příprava výukových materiálů a studijního programu pro školy, a to na téma „Finanční gramotnost“. Hlavním cílem bude přiblížit mladé generaci témata ze světa „mimo školu a po ní“, ale také ji motivovat k zohlednění aktuálních technologických trendů a k porozumění požadavkům trhu práce i očekáváním zaměstnavatelů.
Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020