AKTUÁLNĚ
19.3. 2017 13:31

Čteme a posloucháme


Ve čtvrtek 16. 3. se celé dopolední vyučování nejen četlo, poslouchalo, ale i tvořilo v rámci každoročního projektu Čteme a posloucháme. Do tohoto projektu se zapojily všechny třídy sendražické a kolínské školy.

Školu v Sendražicích navštívila paní spisovatelka Jitka Nováková, která děti seznámila s tím, jak vzniká kniha. Žáci si tak odnesli řadu nových poznatků o knížkách a jako dáreček obdrželi záložku do knížky s věnováním autorky. Školáci na oplátku paní spisovatelku potěšili pěknými básničkami, které sami složili a doprovodili vlastními ilustracemi.
 
Kolínské třídy 1. stupně se setkaly s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou, jejími knihami zachycujícími dějiny českého národa a s vyprávěním autorky o tom, jak její knihy vznikají. Na základě autorčina poutavého vyprávění se žáci začetli do českých pověstí a následně si v tvůrčích dílnách zkoušeli vyrobit vlastní knihu. Nově získané informace si mohli ověřit v pracovních listech.

Národními pověstmi se zabýval i 6. a 8. ročník. Šesťáci měli možnost v kolínském muzeu seznámit se s národními českými pověstmi. Pro 8. třídu byly v Městské knihovně Kolín připraveny nejstarší pověsti do období Marie Terezie. Workshop na téma „Jak se žilo dívkám a chlapcům za socialismu“ zavedl sedmáky do života jejich vrstevníků v době socialismu. Do nedávné minulosti se přenesli deváťáci, kteří se při návštěvě kolínské knihovny seznámili s „trezorovou literaturou“ a jejími autory.

Zaujetí, radost z práce a tvořivost byly vidět ve všech třídách. Domů si děti odnášely spoustu nových poznatků a příjemných zážitků z pěkně stráveného dopoledne.Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020