AKTUÁLNĚ
6.3. 2017 19:8

Den otevřených dveří 2017


Den otevřených dveří proběhl 1. března i v budově na Ovčárecké ulici, a tak jsme mohli přivítat bývalé absolventy, rodiče současných žáků, budoucí prvňáčky a další návštěvníky.

Všichni měli již od rána možnost nahlédnout do výuky všech předmětů a prohlédnout si prostory školy. Nejvíce se líbila nová počítačová pracovna, cvičná kuchyňka a Techcentrum. V něm zaujaly stavebnice a dobře vybavené dílny. Protože máme na naší škole i třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, na odpoledne byly připraveny ukázkové hodiny anglického, německého, ruského jazyka a také hodina angličtiny s rodilým mluvčím. Během celého dne měli malí návštěvníci k dispozici tvořivou dílničku, ve které si mohli vyrobit drobné dárky.

Po celý den ve škole panovala příjemná a milá atmosféra.

 
 

Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020