AKTUÁLNĚ
20.10. 2016 11:8

Jak dítě co nejlépe připravit na školu - beseda.


Školní poradenské pracoviště zve rodiče předškoláků na první besedu v cyklu besed

„Jak dítě co nejlépe připravit na školu“ 
 http://frantisekruzicka.cz/wp-content/uploads/2015/08/2383_9560_lepa_beseda_210.jpg
 
KDE? Ve třídě 1.A.

CO SE DOZVÍM?
Tématem první besedy bude, co všechno můžeme udělat pro to, aby dítě vnímalo školu pozitivně. Dotkneme se vlastních postojů ke škole, vlivu starších sourozenců na vztah dítěte ke škole, na místě je i téma hodnoty vzdělání v dnešní společnosti, konvenční X alternativní vzdělávání aj. Prostor bude i na živou diskuzi.
 
KDO BESEDU POVEDE? Mgr. Dana Kynclová, psycholožka působící na škole.

CO JE POTŘEBA K ÚČASTI? Nic, není nutné se dopředu hlásit, stačí přijít v době, kdy je Vaše dítě ve Školičce nanečisto.  

Program dalších besed je k dispozici zde.

Hubschmannova


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019