AKTUÁLNĚ
26.9. 2016 15:53

Den evropských jazyků na 6. ZŠ


Ke Dni evropských jazyků, který se slaví 23. září, se připojila tak jako každý i rok i naše škola 6. ZŠ v Kolíně. A protože u nás máme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, tak se v obou budovách školy /kolínské i sendražické/ vedle angličtiny ozývala němčina, ruština a francouzština. Tématem pro tento rok se stala fauna a flóra. Během 1. až 3. hodiny žáci a žákyně připravovali své projekty a poté je odprezentovali svým spolužákům. Pojďme se podívat, jak si s daným tématem děti poradily.

V Sendražicích si první třída vybrala písmeno M a seznamovala se se zvířaty začínající na toto písmenko, které si děti vymodelovaly a naučily se říkanku Myš. Druháci zkoumali zvířata kolem nás, vytvořili si plakát oblíbeného zvířete a a vše zakončili pantomimou. Alenku v říši divů navštívila třetí třída, ta si připravila divadélko včetně kulis a kostýmů. Čtvrťáci vytvořili atlas zvířat a v angličtině připravili pohádku Perníček a zvířata. Pátá třída se vydala poznávat zvířata a rostliny podnebných pásů a vytvořila plakát s česko-francouzskými popisky.
A v Kolíně? I tady prvňáci poznávali a modelovali zvířátka od písmene M, vyprávěli pohádky a nakonec si zatancovali. Druhákům se podařily pěkné plakáty stromů a rostlin, zazpívali si písničku Stromy a zdramatizovali pohádku Tři medvědi. Ve třetí třídě si vytvořili vlastní zoologickou zahradu a naučili se písničku Pět minut v Africe. Čtvrťáci třídili zvířata podle místa výskytu a pustili se do rozluštění popleteného textu. Pátý ročník se pustil do tvorby plakátu a mapy fauny a flóry v Rakousku, to vše doplněné o česko-německý slovníček. V sedmých ročnících žáci sestavili nejen obrázkový slovník vybraných zvířat a rostlin, ale vytvořili i obrovskou mapu Afriky, do níž umístili typické zástupce tamní fauny a flóry. To vše bylo doplněno popisky v různých jazycích. Osmá třída se vydala po stopách zvířat a rostlin v Evropě a Oceánii, zaměřila se na ohrožené druhy zvířat v důsledku znečištění jejich prostředí. Devítka si v angličtině připravila komentovanou prohlídku zoologické zahrady, kterou si sami žáci vytvořili.
Napříč třídami žáci vytvářeli pro mladší spolužáky křížovky, kvízy, které shrnuly nově získané poznatky. Radost z práce měli tak nejen žáci a žákyně, ale i vyučující, kteří své třídy na tento projektový den připravili.  Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019