AKTUÁLNĚ
9.9. 2016 12:48

Uvolňování dětí


Vážení rodiče,

v souvislosti s doporučením od České školní inspekce je nezbytné přistoupit k úpravě uvolňování dětí z vyučování. Je třeba rozlišovat dvě různé žádosti o uvolnění, a to na dva a více dnů a na krátkodobé (např. během dne či akce).

„Žádost o uvolnění žáka z vyučování na dva a více dnů“
  • žádost se podává prostřednictvím třídního učitele
  • třídní učitel doporučí, či nedoporučí schválení žádosti, popř. doplní o požadavky ke splnění zameškaného vyučování
  • poté třídní učitel předává řediteli ke schválení
  • ředitel žádost schválí, popř. neschválí
  • poté je zákonný zástupce informován třídním učitelem o výsledku rozhodnutí

„Žádost o uvolnění žáka z vyučování/akce“
  • žádost se podává u třídního učitele
  • rozhodnutí o schválení, či neschválení je plně v kompetenci třídního učitele
  • níže přikládáme vzor žádosti
  • jasné „Upřesnění žádosti“ a tučně vytištěná formulace (viz žádost) je zásadní pro schválení, či neschválení žádosti
  • bez jasné definice žádosti, tučně vytištěné formulace a vašeho podpisu nemůžeme dítě uvolnit, resp. nebude žádosti vyhověno

Obě žádosti jsou uveřejněny na školní webové stránce v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Individuální řešení a případné dotazy s vámi rádi vyřeší třídní učitelé, popř. vychovatelky školní družiny.

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019