AKTUÁLNĚ
27.6. 2016 13:3

Drobné ohlédnutí za TECHNICKÝM KROUŽKEM


 
Technický kroužek navštěvovalo celkem 35 žáků. Z prvního stupně 19 a z druhého stupně 16. Velice aktivně pracovala i děvčata, kterých bylo celkem 7. Pravidelně jsme se scházeli každý čtvrtek od 14:30 do 17:00.

Za rok zaznamenali žáci veliký pokrok v technických dovednostech. Na prvních setkáních jsme se seznámili se základními stavebnicemi a základní stavbou modelů, což všichni zvládli velice rychle. Dále jsme začali sestavovat pohyblivé modely, příklady převodů. Největším modelem je model rypadla, který sestavili žáci druhého stupně. Pozadu nezůstaly ani základy robotiky. Žáci zvládli velice kvalitně práci s modelem malého robota - Ozobot. V posledním měsíci žáci druhého stupně pracovali s 3D grafickým software - SketchUp. Příjemným zpestřením byly dvě návštěvy žáků z SPŠ a JŠ Kolín, kteří předvedli RC model, který sami upravují a účastní se soutěží. Všichni měli možnost s tímto modelem zazávodit na překážkové dráze. Velice se osvědčilo kombinování stavebnic, možnost stavět dle plánků nebo pracovat dle fantazie z tzv. mixu. Fantazie žáků nezná mezí.

Mnozí žáci mě velice příjemně překvapili svým zájmem, schopnostmi a kreativitou. Jsem rád, že jsem mohl s těmito žáky pracovat.

Věřím, že v dalším roce se opět budeme setkávat.
Ing. František Obešlo
 
 
 Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019