AKTUÁLNĚ
25.4. 2016 11:49

Den Země 2016


Letošní Den Země si obě naše školy/sendražická i kolínská/ napříč všemi ročníky připomněly pobytem v přírodě, jejím pozorováním a zkoumáním.

Jako téma si první stupeň zvolil Rozmanitost přírody. Žáci prvních tříd vyrazili do Štítarského údolí, lesoparku Borky a zde pozorovali jarní přírodu, zkoumali jarní rostliny, pozorovali přírodu, plnili připravené úkoly, někteří vytvářeli malý herbář jarních rostlin. Druháci z kolínské školy pozorovali společenství mravenců, jejich život v mraveništi a pod lupou i stavbu jejich těla. Pozorováním jarní přírody, ovocných stromů a včel se zabývali žáci sendražické 2.B ,kteří se ještě naučili novou píseň Stromy od Z. Svěráka. Na naučnou stezku Kolín- Libice nad Cidlinou-Poděbrady se vydala 3. A. Cestou se seznamovala s informačními tabulemi a plnila zadané úkoly. Návštěva pramenů a ochutnávka minerální vody akci doplnila. Třída 3. B navštívila výstavu o životním prostředí v MSD v Kolíně, kde na stanovištích plnila zajímavé úkoly. I třída 4.A vyrazila na naučnou stezku Libice nad Cidlinou – Poděbrady a pozorováním a zkoumáním přírody, vypracováním úkolů v pracovních listech naplnila své téma Rostliny a živočichové regionu. Téma Ochrana životního prostředí si zvolila 4.B a realizovala ho na výstavě o životním prostředí. Ekosystémy a třídění organismů si v praxi ověřovala na naučné stezce Libice -Kolín 5. A, své závěry zpracovala do pracovních listů. O zdravou výživu a životní prostředí se na výstavě zajímala 5.B, děti měly možnost ověřit si správné třídění odpadu a vyzkoušet si práci popeláře.

Celý druhý stupeň tento den strávil také mimo školní lavice. Šesťáci se vydali do lesoparku Borky, neboť jejich tématem byl Les. Shromažďovali, třídili, popisovali přírodní materiály a na závěr sestavili soubor Borky. Lidská sídla a jejich okolí bylo téma 7.A, která se zaměřila na parky, zahrady a sídlištní zeleň. Objevovala památné stromy, pořizovala fotodokumentaci a na závěr vytvořila k danému tématu plakáty. Osmáci si jako téma zvolili Průmysl paliv a energetiky a ochranu životního prostředí. Kromě výstavy o životním prostředí navštívili kolínskou elektrárnu, kde se seznámili s jejím provozem. Obě devítky se zabývaly tématem Současná
biosféra-rozmanitost ekosystémů. Celé dopoledne žáci strávili v Borkách, kde na vybraných stanovištích /louka, les/ mapovali výskyt organismů a pomocí atlasů rostlin je určovali. Na závěr porovnávali a objasňovali podmínky jejich výskytu.

Zajímavá témata, krásné počasí, dobrá nálada přispěly k pěkně strávenému Dni Země.

   
další fotografie zde

Skalníková


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019