AKTUÁLNĚ
28.8. 2015 13:51

Vážený průměr


Vážení rodiče,
 
jelikož chceme přispět k zprůhlednění a objektivnosti hodnocení prospěchu dětí, přistupujeme od tohoto školního roku k nástroji, který bude nápomocný nejen při průběžném hodnocení, ale i při tvorbě závěrečného hodnocení žáků.
 
Domnívám se, že se všichni shodneme, že každá průběžná známka má svou důležitost pro závěrečné hodnocení, a tedy různou váhu. Malá opakovací „pětiminutovka“ má zajisté jinou váhu než čtvrtletní písemná práce. Stejně tak může mít jinou váhu těžká „pětiminutovka“ než lehká „pětiminutovka“. Faktem je, že do této chvíle nebyla váha známek jasně popsána a docházelo k tomu, že děti, popř. i rodiče počítali před vysvědčením aritmetický průměr, čímž mohlo docházet ke zkreslení výsledné známky.
 
Z důvodu větší výpovědní hodnoty budeme proto využívat tzv. vážený průměr. Základním předpokladem je, že každá průběžná známka bude mít svoji váhu (od 1 do 3). Tato váha bude představovat důležitost, popř. náročnost práce. V žákovských knížkách bude u každé známky uvedena její váha.       
 
 
přílad výpočtu váženého průměru:
 
Známky:
            Slovíčka (váha 1)                    1
            Překlad vět (váha 2)               3
            Čtvrtletní práce (váha 3)        2
 
vzorec:
(známka_a x váha + známka_b x váha + …) / součet vah = vážený průměr
 
výpočet:
(1x1 + 3x2 + 2x3) / 6 = 2,167
 
Ačkoliv celkové hodnocení prospěchu je komplexní proces a vážený průměr je jen jedním ze zdrojů podkladů ke klasifikaci, přispějeme tím ke zpřehlednění hodnocení.
 
Třídní učitelé, příslušní vyučující daných předmětů a vedení školy vám rádi odpoví na veškeré dotazy.
 
 
Mgr. Lukáš Kačer
Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020