AKTUÁLNĚ
27.8. 2015 15:58

Základní informace Školní družiny na školní rok 2015/16


                       
Všechny zájmové činnosti ŠD probíhají podle ŠVP (Vzdělávací program pro školní družinu).
ŠD má svůj vlastní řád a režim, který je nutno dodržovat ke spokojenosti rodičů, dětí i vychovatelek. Pobyt dětí je organizován podle týdenní skladby zaměstnání, kde se prolínají činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové.
 
Přihlašování
1.9.  Rodiče žáků obdrží přihlášky, které po řádném vyplnění odevzdají vychovatelce příslušného oddělení.
Provoz školní družiny je určen přednostně žákům 1.-3. ročníku, při volné kapacitě i starším žákům 1. stupně.

Provoz ŠD    
Provozní doba ŠD probíhá denně podle týdenního rozvrhu do 17.00, včetně ranní družiny od 6.30 h.
 Úhrada za školní družinu
450,-Kč na jedno pololetí – hradí se formou elektronické pokladny u ekonomky školy pí.Dlouhé.

Stravování                                                                                                                                                        
Stravování žáků si zajišťují rodiče u vedoucí školní jídelny.

Školní družina - Ovčárecká

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení
1. oddělení - tř. 1. C a část tř. 3.A / p. vychovatelka H. Adámková/
2. oddělení   -tř. 1. A a část tř. 3.A/p. vychovatelka L. Vejsadová/
3. oddělení - tř. 2. A a tř. 4.A /p. vychovatelka L. Šubrtová/
 
Vyzvedávání dětí
Rodiče si mohou vyzvedávat děti podle řádu ŠD
- po ukončení vyučování
- po obědě (do 13:00 hod)
- od 14:30 hod
V době od 13:00 hod. do 14:30 hod. probíhají ve školní družině zájmové činnosti a vycházky do přírody.
Ze ŠD děti odcházejí podle časového údaje na zápisním lístku, na kterém musí být uvedeno, kdo bude dítě odvádět nebo zda bude odcházet samo.
 
Postup při vyzvedávání
-zazvoňte na příslušné oddělení ŠD
-zřetelně uveďte Vaše jméno a celé jméno Vašeho dítěte
Pokud potřebujete, aby dítě odešlo samo, tak pouze písemnou formou (jméno, datum, čas, podpis)
 
                                                                                                                                                                               

Školní družina odloučené pracoviště v Sendražicích

4. oddělení - p.vychovatelka J.Salvová
5.oddělení - p.učitelka L.Marvánková
 
Provoz ŠD
ranní družina              6.30 - 7.40 hod.
odpolední družina   11.40 - 17.00 hod.
 
Vyzvedávání dětí
Rodiče si mohou vyzvedávat děti podle řádu ŠD:
-   po vyučování u školy či po obědě u školní jídelny
-   od 14.00 hod.
V době od 12.00 hod. – do 14.00 hod. probíhají ve školní družině zájmové činnosti


Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020