AKTUÁLNĚ
17.4. 2015 18:47

Projektový den


V návaznosti na Měsíc knihy se uskutečnil ve čtvrtek 16. 4. projekt ČTEME, POSLOUCHÁME zaměřený na podporu dětského čtenářství.
Dopolední program byl pro žáky ve všech třídách velmi pestrý. Žáci četli různé příběhy, pohádky, pracovali s pracovními listy, řešili tajenky a kvízy s literární tématikou, sehráli scénky.
Programu se zúčastnily také děti z  MŠ, pro které si žáci 9. A připravili mnoho aktivit, do kterých se malí návštěvníci s nadšením zapojili.
Velkým zpestřením čtenářského dopoledne byla  návštěva paní spisovatelky Ireny Fuchsové, která zajímavě besedovala s žáky naší školy.
Projektový den pokračoval v odpoledních hodinách krátkým programem a četbou pro rodiče.
Děkujeme všem za přípravu a zdařilý průběh akce.
V. Kratochvílová
D. Pražanová
 


Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020