AKTUÁLNĚ
30.3. 2015 17:30

Malí Kolíňáci přespali v knihovně


Letošní patnáctý ročník celostátní akce Noc s Andersenem, která je pořádána k podpoře dětského čtenářství, se konal v termínu 27. – 28. března 2015. Žáci z kroužku Malý Kolíňák si v dětském oddělení Městské knihovny Kolín od pátečního odpoledne do sobotního rána užívali řadu aktivit.

V pátek odpoledne navštívili redakci Kolínského zpravodaje, povídali si s paní redaktorkou Šárkou Krombholzovou o její práci, prohlíželi si městské kroniky. Po návratu do knihovny je přivítal pan ředitel Pavel Kárník, a potom se již všichni dali do práce. Čekalo je plnění čtyř soutěžních úkolů, poslech četby, práce s knihami, čtvrťáci recitovali báseň složenou pro paní Pluháčkovou… Po svačině bylo hodně veselo, tedy hlavně od okamžiku, kdy se všichni převlékli do kostýmů postav z pohádek Jana Drdy, jehož sté výročí narození si letos připomínáme. Dobrá nálada vydržela i během večeře v pizzerii Týna, při společných hrách a minidiskotéce. Do spacáků jsme uléhali opravdu pozdě.

V sobotu jsme vstávali po šesté. Chvíli jsme si povídali, potom jsme společně kontrolovali soutěžní úkoly z předešlého dne a po sedmé se šlo balit a uklízet. Po sladké snídani, na kterou nám spoustu dobrot napekly maminky, zbývalo jen rozdat pamětní listy a drobné odměny pro radost. V osm hodin přišli první rodiče a naše setkání s knihami bylo u konce.

Všechny děti zaslouží velkou pochvalu za vzorné chování, plnění úkolů, ale především za dobrou náladu, která provázela celé letošní nocování.

Napsala L. Šubrtová

 


Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020