AKTUÁLNĚ
31.8. 2014 16:19

Úvodní slovo


Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

rád bych vás touto cestou přivítal v novém školním roce, který je pro mnohé z nás velikou změnou. 

Zaměření naší školy na rozšířenou výuku cizích jazyků považuji v dnešní době za velmi přínosné. Rád bych se zaměřil na další rozvoj výuky cizích jazyků, zvláště na propojení s mezinárodními projekty, které přinesou právě kýžené praktické užití a přiblíží dětem nejen jinou kulturu, ale budou je připravovat na různé životní situace.

Vedle jazykového vzdělávání je třeba se také zaměřit na rozvoj ICT gramotnosti, technického smýšlení a dovedností, podporovat zdravý životní styl prostřednictvím sportovních kroužků, soutěží, výchovně–vzdělávacích programů a posilovat i uměleckého ducha různých uměleckých forem.

Vize směřující k rozvoji, ať se jedná o řízení školy nebo výchovně–vzdělávací proces, je během na dlouhou trať, ve které bude nezbytná spolupráce školy, dětí a rodičů.

Všem přeji mnoho úspěchů a pohody v novém školním roce.

Těším se na spolupráci.

Mgr. Lukáš Kačer
Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020