AKTUÁLNĚ
20.12. 2012 18:47

Advent na odloučeném pracovišti

Advent v Sendražicích


Pro MŠ Sluníčko v Sendražicích jsme v rámci Hudebně dramatického kroužkupod vedením sl. uč. Drahokoupilové připravili pohádku O Budulínkovi.
Zpívaná pohádka se malým divákům velice líbila a našim dětským hercům vydařila.


Na jedno úterní odpoledne připravila školní družina pro děti s rodiči tzv. dýňování. Každý, kdo si přinesl dýni, si ji vydlabal, upravil jako veselé strašidýlko. Všechny práce se vydařily a cesta ke školním dveřím byla pěkně strašidelně vyzdobená.
V pondělí 3.12. 2012 jsme pozvali do školy v rámci akce „ Vánoční lampiony „nejen žáky a jejich rodiče, ale i veřejnost. Děti s rozsvícenými lampiony za zpěvu vánočních koled z místního rozhlasu, absolvovaly malou procházku obcí a symbolicky přinesly světýlka na vánoční stromek. U betléma pak zarecitovaly básně s vánoční tématikou a zazpívaly koledy.Ve škole si všichni zúčastnění mohli prohlédnout výstavu prací našich šikovných žáků. Program byl doplněn vystoupením hornového kvarteta z řad hudebníků Harmonie  1872 Kolín.Ve čtvrtek 6.12. naši „Andělskou školu“ navštívily děti, malí čertíci, z mateřské
školy Sluníčko v Sendražicích. Pro tyto děti byla připravena ukázková hodina českého jazyka, matematiky, prvouky. Zkusily si zábavnou formou i plnit úkoly, plné mikulášské tématiky, na interaktivní tabuli. Za jejich vzorné čertovské chování dostaly spolu s našimi žáky mikulášskou nadílku plnou sladkostí, za kterou děkujeme všem sponzorům.Nakonec jsme si zazpívali všichni vánoční koledy a popřáli si pěkné Vánoce.


Příjemné adventní odpoledne prožily děti s rodiči i učitelé při zdobení voňavých perníčků 10. prosince v naší škole. Na všechny čekaly připravené medové perníčky a spousty cukrové polevy. Každý si mohl vybrat, jaký kousek chtěl zdobit a dal se do práce. Žáci se, za vydatné podpory, velmi snažili a domů si odnesli voňavou nádheru.


Den otevřených dveří se v našem odloučeném pracovišti konal 12.12. Zájemci o naší školu si prohlédli pěkně vyzdobenou budovu, navštívili výuku v různých třídách. Odpoledne se konal „Prvňáček na zkoušku“, kde se v pěkném počtu sešli předškoláci a zkusili si, jak jim to v příštím školním roce půjde.


Ve středu 19.12. se žáci naší školy rozhodli potěšit seniory v Městském penzionu pro seniory v Kolíně. Zazpívali koledy, zarecitovali básně s vánoční tématikou, zatančili a zastepovali. Účinkující sklidili velký potlesk a vřelé poděkování za rozveselení mysli obyvatelů penzionu. Děti seniorům rozdaly malé dárečky s vánočními blahopřáními a popovídaly si. Domů si všichni žáci vezli dobrou náladu a balíček sladkostí za odměnu.

Černá Zd.
Mejdová


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020