AKTUÁLNĚ
28.3. 2012 10:28

ÚSPĚCH naší školy v literárně-výtvarné soutěži:

Ze 154 škol, které se zúčastnily soutěže, byla naše škola NEJLEPŠÍ!! Jako JEDINÁ MĚLA VYBRÁNY 3 POHÁDKY, které napsaly a ilustrovaly děti.


Celkem bylo do této soutěže zasláno 542 pohádek. Vybráno bylo 14 nejlepších a z toho byly 3 pohádky našich žáků: z 9.A Žlutý kontejner Veroniky Hukové, 7.B Jak pejsek recykloval Tomáše Drahovzala a ze 7.A O princezně Zemi Terezy Jirků !! Do pohádkové knížky TŘÍDILKA byly také vybrány obrázky k těmto pohádkám ! Vybrané pohádky a ilustrace byly odměněny opravdu pěknými cenami a odměnami. Byly mezi nimi i mobilní telefony, pěkné hry a další ceny!  Odměny jim dnes přivezly zástupkyně pořádající agentury a společnosti EKO-KOM, a.s. Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do této soutěže a především jejich vyučujícím: p.uč.Tiché a Dzodzákové, které s nimi takto pracovaly.

Skalníková


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020