AKTUÁLNĚ
5.2. 2010 13:27

Odpad z nebe nespad

Odpad z nebe nespad


             Tak se jmenuje projekt, do kterého se naše škola v příštích měsících zapojí. Projekt je veden pod záštitou centra ekologické výchovy EKODOMOV Kutná Hora.
            Cílem projektu je zvýšit informovanost žáků obou stupňů základních škol a nižších ročníků gymnázií o ekologicky odpovědném nakládání s odpady a podpořit separaci odpadů ve školách.
1. 2. 2010 na naší škole proběhl úvodní seminář pro ekotýmy ze 4. – 9. tříd, vedený lektorkami ze střediska ekologické výchovy. Děti absolvovaly interaktivní programy, ve kterých se seznámily s informacemi o třídění a zpracovávání odpadů.
V příštích měsících se všichni žáci zúčastní miniprojektů s touto tématikou.
V rámci účasti na projektu škola obdržela nádoby na tříděný odpad pro všechny kmenové třídy.


tmartinek


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020