AKTUÁLNĚ
17.3. 2009 15:54

Angličtina - projekt naší školy

O tom, jak se u nás učí angličtina -


Článek o zajímavých hodinách Aj na naší škole - o projektu výuky "Aj na naší škole jinak" SI MŮŽETE PŘEČÍST  V KOLÍNSKÉM PRESU A NA INTERNET.STRÁNKÁCH KOLÍNSKÉHO DENÍKU. Redaktoři Kol.deníku byli na návštěvě na jedné z hodin v naší škole, kde se učí děti v některých hodinách se 2 učiteli!! Jedním z nich je Angličan-rodilý mluvčí Paul, druhým třeba vyuč.přírodovědy, hudební výchovy, tělesné výchovy, atd. DĚTI TYTO HODINY VELMI BAVÍ, UČÍ SE JINÝMI ZPŮSOBY A NAUČÍ SE VNÍMAT VÝSLOVNOST ANGLICKÉHO MLUVČÍHO. PRACUJÍ S NÍM TAKÉ ZA POMOCI PRACOVNÍCH LISTŮ, KTERÉ KE KONKRÉTNÍ HODINĚ TVOŘÍ NAŠI UČITELÉ V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU.
Skalníková


Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020