AKTUÁLNĚ
18.12. 2019 18:41

Třída 1. A navštívila…


Dne 13. 12. 2019 žáci navštívili služebnu Městské policie v Kolíně. Dozvěděli se mnoho zajímavého o činnosti policie, o správném chování v krizových situacích a prohlédli si kamerový systém. Paní H. Honkiszová vyprávěla dětem několik pohádek, na kterých jim vysvětlila, jak se mají správně chovat. Žáci si odnesli domů nejen mnoho dojmů, ale i omalovánky s neposlušným dráčkem.

Žáci také poprvé navštívili Městskou knihovnu v Kolíně. Prohlédli si prostory budovy, seznámili se s chodem knihovny. Protože se blíží Vánoce, připomněli si vánočními tradice a zvyky. Mejdová

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020