PROJEKTY / AKCE VÝUKA AJ
PROJEKT VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA RODILÝM MLUVČÍM
V letech 2009 -2012 na naší škole probíhal projekt nazvaný Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ KolínV., Ovčárecká 374, věnovaný především výuce cizího jazyka.
Po jeho skončení nastalo období udržitelnosti – klíčové aktivity projektu probíhají nadále, ale jsou již financovány z prostředků školy či s příspěvkem rodičů – v případě výjezdů.
Jedná se o:
  •  výuka Aj rodilým mluvčím – v letošním školním roce zde působí Matthew Lowder
  •  koedukovaná výuka některých předmětů
  • tvorba pracovních listů a metodických návodů pro koedukované hodiny
  • jazykové výjezdy s netradiční výukou Aj, hrami a sportem