AKTUALITY ZE ŠKOLY
18.1. 2018 21:58
Dopravní výchova ve 4. a 5. A

Dne 17. 1. 2018 ve třídách 4. A a 5. A proběhla již druhá letošní teoretická dvouhodinovka dopravní výchovy. Žáci si zopakovali základní pravidla chování všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Připomněli si zásady bezpečnosti a znalost dopravního značení. Nejvíc děti bavilo řešení problémových situací na křižovatkách a sledování výukových videí.

 

17.1. 2018 18:36
Hravé odpoledne pro veřejnost

 

Z kapacitních důvodů prosíme o vyplnění přihlášky zde.


15.1. 2018 15:47
Návštěva SPŠS a JŠ Kolín

 V rámci spolupráce se SPŠS a JŠ Kolín navštívili žáci 7. A a 7. B dílny, kde si vyrobili plastové jmenovky, na které jim studenti vygravírovali jména.15.1. 2018 11:40
Sdělení rodičům SRPŠ

Vážení rodiče,

Jako zástupce SRPŠ bych si Vás dovolila touto cestou informovat o naší činnosti.
 

Náplní SRPŠ je zejména úzce spolupracovat s vedením školy, přinášet náměty k diskuzi, tlumočit vedení školy případné nedostatky či námitky sdělené rodiči jednotlivým zástupcům tříd, kteří by zpětně měli rodiče informovat o jejich řešení.
 
Náš spolek schválil stanovy, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy v sekci „O škole“–„SRPŠ“.
 
Z posledních shromáždění SRPŠ si dovolím informovat o těch nejpodstatnějších rozhodnutích:
 
  • Pro letošní školní rok 2017/2018 zástupci tříd schválili doporučenou výši příspěvku do fondu na částku 300,- Kč za žáka, v případě, že na škole jsou sourozenci, každá rodina hradí pouze jeden příspěvek.
  • V loňském roce byla ze společného fondu uvolněna částka 50.000,- Kč jako příspěvek na vybudování kolárny na Ovčárecké (zrealizováno) a dále příspěvek 15.000,- Kč na vybavení hudební učebny v Sendražicích (zrealizováno).
  • V tomto školním roce pak SRPŠ zajistilo pro žáky, které se nad rámec výuky účastní akcí pořádaných školou, nebo jinak školu reprezentují, výrobu reklamních předmětů v hodnotě cca 25.000,- Kč (ledvinky, šňůry na klíče, hrníčky, sportovní doplňky, reflexní prvky, jo-jo, létající talíře, batůžky apod.) vše bylo předáno na vedení školy s tím, že dle rozhodnutí jednotlivých učitelů bude rozdáno mezi angažující se děti.
  • SRPŠ rovněž přispívá na knižní poukázky jako odměny za sběr papíru apod.
  • Dále jsou příspěvky používány na pokrytí nákladů na dopravu dětí reprezentujících školu na příslušné soutěže.
V případě jakýchkoliv dotazů či návrhů neváhejte kontaktovat svého zástupce třídy.
 
Mgr.Pavlína Marešová
Za SRPŠ
 

12.1. 2018 17:42
Druhý workshop v Českém rozhlasu v Praze

V rámci projektu Post Bellum – „Příběhy našich sousedů“ se žákovský tým z 9. A zúčastnil 11. ledna 2018 profesionálního střihu audionahrávky, kterou žáci získali 13. listopadu 2017 na setkání s pamětníky. Žáci se naučili scénář k reportáži s životním příběhem paní Marie Lapišové, namluvili do mikrofonu své komentáře. Potom se do celé reportáže zařadily úseky z nahrávky pamětníků. Vše se uskutečnilo pod vedením redaktorky Anny Königsmarkové, která pochází z Kolína a bude moderovat závěrečnou prezentaci v Kolíně. Z celého workshopu vznikla zvuková reportáž, která bude publikována na stránkách projektu (www.pribehynasichsousedu.cz). Žáci viděli, jak vypadá nejen práce redaktora, ale i jak musí správně a zřetelně mluvit, aby vznikl požadovaný výsledek. Koordinátorka projektu pro město Kolín paní Mgr. Jitka Šimková nám poté ukázala prostory sídla organizace Post Bellum ve Vodičkově ulici v Praze. Oba naše týmy již své nahrávky mají. Životopisy pamětníků byly dokončeny a odeslány naší koordinátorce projektu. V následujících měsících se žáci budou připravovat na samotnou prezentaci, jejíž termín je stanoven na 14. března 2018 od 16 hodin v Kulturním domě v Kolíně. 


 Sesříhané rozhlasové reportáže ke stažení zde.

 

12.1. 2018 17:42
Druhý workshop v Českém rozhlasu v Praze

7.1. 2018 20:43
10.02.2018 Jizerka – rodinný zájezd do českých hor

7.1. 2018 20:42
Kroužek Tvořivé ruce 2018

4.1. 2018 20:9
Vánoční bruslení

Archiv článků: 2008 | 2009 | 2017 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018